Które drzewo pod topór?

Wycinka drzew często budzi skrajne emocje: jedni są za, inni – przeciw. Racje obu stron przeważnie są słuszne. Ale każde drzewo to odrębna sprawa i inne uzasadnienie wycinki. Temat rozpatrywany jest właśnie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Chełmie, gdzie planuje się wycinkę około dwudziestu drzew.

Niedawno w okolicy ulic Partyzantów i Siedlecka oznaczono drzewa przeznaczone do ewentualnej wycinki. Nie wszystkim się to spodobało.

– Chcą wyciąć drzewa, które dawały cień, wytchnienie i tlen – mówi jeden z Czytelników, który przyszedł w tej sprawie do redakcji. – Pozostaną puste place, bo krzewy nie zastąpią dwudziestoletnich drzew. Zwłaszcza teraz, kiedy tyle mówi się o smogu, zmianach klimatycznych i potrzebie sadzenia lasów, decyzja o wycince wydaje się mi absurdalna.

Ale w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” są też tacy, którzy domagają się wycinki poszczególnych drzew. Wskazują, że drzewa te stwarzają zagrożenie, bo suche gałęzie mogą spaść na ulicę, uszkodzić auta. Niektórzy nie chcą mieć ciemno w mieszkaniach z powodu wybujałych drzew. Z tych powodów sygnalizowali w spółdzielni potrzebę wycinki. Potwierdza to Justyna Manasterska-Raszka, prezes SM „Centrum”, informując, że zebrano opinie w tej sprawie od mieszkańców, a wniosek o pozwolenie na wycinkę wkrótce ma być złożony do ratusza. Opinii dotyczących ewentualnej wycinki poszczególnych drzew było niewiele. Najwięcej – cztery z nich dotyczyły drzewa przy ul. Partyzantów (do wycinki odniesiono się negatywnie). Prezes Manasterska-Raszka zapewnia, że opinie te zostaną uwzględnione.

– Do ewentualnej wycinki oznaczono drzewa, które rosną zbyt blisko budynków, stanowią zagrożenie dla mieszkańców i ich mienia lub znajdują się na terenie, na którym planowana jest rozbudowa miejsc parkingowych – mówi prezes Manasterska-Raszka. – Mieszkańcy od lat wnosili o wycięcie wielu z oznaczonych drzew, ponieważ między innymi ograniczają one dopływ światła dziennego do mieszkań, zbyt wysokie drzewa stanowią niebezpieczeństwo podczas burz, a ponadto korzenie stanowią zagrożenie dla budynków. Jesienią 2019 roku na terenie naszej spółdzielni nasadzonych zostało ponad 120 drzew i w bieżącym roku planowane jest dalsze nasadzanie drzew niskopiennych i iglaków, które można odpowiednio formować. Drzewa zostaną posadzone w bezpiecznych dla mieszkańców miejscach. (mo)