Kupić nie chcą, wezmą chętnie

PKP proponuje gminie Rejowiec Fabryczny, by odkupiła budynek po dawnej stacji kolejowej w Kaniem-Stacji. Gmina zainteresowana zakupem nie jest, ale chętnie przejęłaby nieruchomość za darmo.

– Otrzymaliśmy ze strony PKP propozycję, aby kupić stary dworzec w miejscowości Kanie – informował na ostatniej sesji wójt Zdzisław Krupa. – Występowaliśmy kiedyś, aby został on nam przekazany nieodpłatnie na mienie komunalne, bo zakup raczej nie chodzi w grę.

W ponad stuletnim, zabytkowym dworcu w Kaniem-Stacji gmina widzi potencjał. Chętnie zagospodarowałaby budynek pod usługi społeczne i na potrzeby miejscowości, np. organizując tu świetlicę wiejską.

– Być może kiedyś PKP dojdzie do wniosku, aby nam jednak tę nieruchomość przekazać – dodał wójt.

PKP zwróciło się do gminy także z pytaniem, czy po przebudowie parkingu przy stacji zgodzi się przez okres 5 lat zarządzać tym miejscem. Ta najprawdopodobniej odpowie na tę prośbę pozytywnie, bo – jak tłumaczył wójt – będzie to z korzyścią dla mieszkańców. Tłuczniowy parking ma zostać utwardzony kostką, mówi się też o oświetleniu.
(w, fot. Roch Mściwój, mapcarta.com)

News will be here