Lepsze Jutro świętowało

Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” zorganizowało we włodawskim starostwie spotkanie świąteczno-noworoczne. Były życzenie, obietnice wsparcia oraz nadzieja na lepszą przyszłość.

Spotkanie, któremu przewodniczyła prezes stowarzyszenia Marzena Poprawska, było okazją do integracji środowiska pomocy osobom najsłabszym i pokrzywdzonym przez los oraz ich rodzinom. Tradycyjnie po życzeniach łamano się opłatkiem i dyskutowano o przyszłości środowiska osób niepełnosprawnych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. burmistrz Wiesław Muszyński, reprezentujący starostę kierownik Leszek Popik, naczelnik poczty Katarzyna Wojtal, dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie płk Jacek Sankowski oraz dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Piotr Huczuk.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO powstało 15 września 2011 r. z inicjatywy grupy matek Włodawy, wychowujących dzieci niepełnosprawne. Na motto wybrały słowa: „Człowiek jest tyle wart, ile pomaga innym”. 29 maja 2016 r. stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. Początkowo działało w mieszkaniu prywatnym jednej z założycielek, a następnie w miarę rozwoju działalności zmieniło swoją lokalizację. Obecnie siedziba rejestracyjna Stowarzyszenia mieści się we Włodawie przy ul. 11 Listopada 4, w zasobach Klasztoru O. Paulinów. W budynku Urzędu Miasta Włodawa, ul. Piłsudskiego 4, na poziomie -1 mieści się biuro projektów. Od 31 maja 2019 r. stowarzyszenie dysponuje budynkiem w Susznie, w którym tworzy Centrum Terapii i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych LEPSZE JUTRO. Obszarem działalności obejmuje całe terytorium RP, ale większość działań skierowana jest do mieszkańców powiatu włodawskiego. (pk)

News will be here