Losowanie solarów we wtorek

W najbliższy wtorek, 10 lipca o godzinie 16, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie odbędzie się publiczne losowanie nieruchomości, na których będą instalowane solary w 2018 i 2019 roku.

Projekt dotyczący dostawy i montażu instalacji solarnych przewidziany jest na 2 lata (w 2018 roku – 197 szt., a w 2019 – 196) i obejmuje łącznie 393 instalacje różnych typów. Na dostawę i montaż instalacji solarnych w ramach projektu „Włodawa – miasto z energią” miasto Włodawa otrzymało ponad 3 miliony dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

– W trakcie czterech kwietniowych spotkań z właścicielami-uczestnikami projektu, zdecydowaliśmy, by wybór nieruchomości, na których będą one montowane, w każdym roku odbył się w najbardziej przejrzysty i obiektywny sposób, czyli poprzez losowanie – mówi burmistrz Wiesław Muszyński. – Należy jednak pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, w związku z nowymi zasadami ochrony danych osobowych, nie będziemy losować nazwisk właścicieli ani adresów nieruchomości, lecz numery pod którymi będą zakodowane adresy w układzie alfabetycznym i zgodnie z kolejnością porządkową numeracji domów. Po drugie losujemy 197 nieruchomości przeznaczonych do montażu w 2018 roku i 196 nieruchomości do montażu w 2019 roku, natomiast konkretną datę montażu ustalać będzie z ich właścicielami wybrany już w przetargu wykonawca.

O wynikach losowania oraz niezbędnych formalnościach wszyscy uczestnicy projektu zostaną poinformowani listownie. Podpisywanie umów rozpocznie się jeszcze w lipcu. Informacje dotyczące projektu są na bieżąco dostępne na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce „Odnawialne źródła energii”. (a)