Łowiec chełmski 24-30.06 [GALERIA]

Co nowego u myśliwych?

Myśliwi dzieciom

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka na terenie okręgu chełmskiego odbyły się liczne imprezy, festyny i spotkania: spotkanie w Hańsku – KŁ nr 50 Cietrzew w Dubecznie, wędkarski dzień dziecka – KŁ nr 16 Szarak w Krasnymstawie, spotkanie w Macoszynie – KŁ nr 86 Szpak w Woli Uhruskiej, zakończenie roku szkolnego w Dorohusku – KŁ nr 82 Dubelt w Chełmie, przekazanie kolorowanek „Łowiectwo – czym zaprawdę zajmują się myśliwi” – ZO PZŁ Chełm.

Słowa uznania i podziękowania dla wszystkich zaangażowanych. Darzbór!

Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Chełmie

(14 czerwca) W chełmskim Hotelu „Kozak” odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Chełmie. Uczestniczyło w nim 45 z 63 wybranych delegatów. Sygnałem „Zbiórka myśliwych” a następnie „Powitaniem” zainaugurowano zjazd. Obrady otworzył Mirosław Sawicki. Przy dźwiękach sygnału „Darz Bór” wprowadzono sztandar „Myśliwych Ziemi Chełmskiej”. Zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych kolegów myśliwych. Przyjęto proponowany porządek i regulamin obrad.

Następnie przystąpiono do wyboru prezydium Zjazdu. Przewodniczącym został Andrzej Makuch, członkami prezydium: Jarosław Armaciński, Marcin Downar Zapolski oraz Zbigniew Latusek, a sekretarzem Krzysztof Wojciechowski.

Wybrano komisje skrutacyjną, mandatową oraz uchwał i wniosków. Wysłuchano i zatwierdzono sprawozdania: Zarządu Okręgowego, Okręgowego Sądu Łowieckiego, Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz zespołu nadzorczo-kontrolnego. Wysłuchano informacji przedstawionej przez członka Naczelnej Rady Łowieckiej – Mariusza Michalczuka. Wybrano członków okręgowej kapituły odznaczeń łowieckich oraz wybrano członków zespołu nadzorczo-kontrolnego. Zatwierdzono plan działalności i budżet zarządu okręgowego na bieżący rok oraz przyjęto uchwałę dotycząca realizacji zadań Zrzeszenia na obszarze okręgu chełmskiego.

Gospodarka łowiecka

Gospodarka łowiecka prowadzona przez dzierżawców obwodów łowieckich jest elementem zrównoważonego łowiectwa, czyli użytkowania gatunków łownych oraz ich siedlisk w taki sposób i z taką intensywnością, żeby nie prowadziło do zmniejszenia różnorodności biologicznej w długim okresie. Dzięki temu możliwe jest zachowanie jej potencjału w stanie odpowiadającym potrzebom i aspiracjom obecnych oraz przyszłych pokoleń, a także utrzymanie statusu polowań jako akceptowanej działalności społecznej, gospodarczej i kulturowej. Zrównoważone łowiectwo przyczynia się do ochrony populacji dzikich zwierząt oraz ich siedlisk, przynosząc korzyści całemu społeczeństwu.

Przykłady podejmowanych działań:
– nowe ambony w łowisku: KŁ nr 22 ChTPM, KŁ nr 24 Lis, KŁ nr 48 Ponowa,
– uzupełnianie lizawek: KŁ nr 82 Dubelt, KŁ nr 22 ChTPM, KŁ nr 53 Bażant,
– uprawa poletek łowieckich: KŁ nr 6 Jarząbek,
– poletko topinamburu: KŁ nr 82 Dubelt,
– remont urządzeń w Parku Urządzeń Łowieckich,
– nowa lizawka w PUŁ dar KŁ nr 36 Przepiórka. (m)

News will be here