Lubelska chemia z najwyższej półki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymał po raz pierwszy międzynarodowe akredytacje. Kierunki studiów oraz kształcenie doktorantów prowadzone przez Wydział Chemii UMCS przeszły pozytywnie akredytację ECTN (European Chemistry Thematic Network) i tym samym otrzymały 3 międzynarodowe certyfikaty ECTN: Chemistry Eurobachelor, ECTN Chemistry Euromaster i ECTN Chemistry Doctorate Eurolabel.

Uzyskanie akredytacji jest równoznaczne z uznaniem najwyższych standardów europejskich w zakresie jakości kształcenia utrzymywanych przez Wydział Chemii UMCS.

Uzyskane akredytacje umożliwią otrzymanie absolwentom suplementów do dyplomu z odpowiednią adnotacją – do dyplomu licencjackiego (EUROBACHELOR), magisterskiego (EUROMASTER) oraz doktorskiego w zakresie nauk chemicznych (DOCTORATE EUROLABEL) potwierdzających, iż uzyskali oni wykształcenie w stopniu równym najlepszym europejskim uczelniom posiadającym akredytację ECTN.

Uprawnieni do otrzymania suplementów z adnotacją o przyznanej akredytacji będą absolwenci kierunku chemia I i II stopnia oraz doktoranci w zakresie nauk chemicznych, którzy rozpoczęli kształcenie od 1 października 2021 r.

Akredytacja przyznana została do 30 września 2026 roku.

Ocena na najwyższym poziomie

Wizytacja Komisji obejmowała ocenę programów studiów, jakości kształcenia i infrastruktury. Komisja spotkała się z zespołem programowym, kadrą akademicką oraz przedstawicielami studentów i doktorantów Wydziału Chemii UMCS. W trakcie spotkań zostały także przedyskutowane najważniejsze aspekty procesu kształcenia. Komisja wysoko oceniła jakość kształcenia na akredytowanych kierunkach oraz doceniła wysoki poziom merytoryczny przygotowania Wydziału do procesu certyfikowania, w szczególności opracowane raporty samooceny.

Oceny jakości kształcenia mającej na celu przyznanie certyfikatu akredytacji międzynarodowej ECTN dokonała Komisja Akredytacyjna Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w skład której weszli: prof. dr hab. Henryk Koroniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) – przewodniczący, prof. dr hab. Artur Michalak (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) – sekretarz, prof. dr hab. Lucjan Chmielarz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) – członek.

MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here