Lubelski Lider Bezpieczeństwa kontynuuje swoją akcję. Czas na os. Konopnickiej

Arkadiusz Szczepański kontynuuje swoją misję. Od września ruszył z ankietą bezpieczeństwa na os. Konopnickiej

Po wakacyjnej przerwie Arkadiusz Szczepański, Lubelski Lider Bezpieczeństwa, wznowił prowadzenie Ankiety Bezpieczeństwa w dzielnicy Rury. Po przebadaniu przed wakacjami osiedli Krasińskiego i Sienkiewicza od 4 czerwca ankietuje osiedle Konopnickiej.

Arkadiusz Szczepański, emerytowany policjant, od 10 lat pyta mieszkańcy Lublina, czy czują się bezpiecznie w swojej okolicy, jakie widzą zagrożenia i co w sprawie bezpieczeństwa należałoby poprawić. Przeprowadził już ponad 10 tysięcy takich ankiet, najpierw diagnozując kolejno dzielnice: Czuby Północne i Czuby Południowe, później Za Cukrownią, Dziesiątą i Konstantynów. Od początku tego roku Szczepański ankietuje dzielnicę Rury. Zaczął od osiedla Krasińskiego, a przed wakacjami przebadał osiedle Sienkiewicza. – W ankiecie na osiedlu Sinkiewicza, którą prowadziłem od kwietnia do początku czerwca wzięło udział 1427 mieszkańców. Poczucie bezpieczeństwa w okolicy swojego miejsca zamieszkania pozytywnie oceniło 55% mieszkańców, negatywnie 37%, a 8% nie miało na ten temat zdania – przytacza wyniki ankiety Arkadiusz Szczepański. – Tradycyjnie na niskim poziomie oceniana została Straż Miejska, gdyż jedynie 6% respondentów podało, że spotkało dzielnicowego Straży (na os. Krasińskiego było to 5%) a jeżeli chodzi o ocenę pracy strażników to pozytywnie oceniło ich zaledwie 7% badanych, a 54% nie miało na ten temat zdania.

Nieco lepiej od sąsiadów z os. Krasińskiego mieszkańcy os. Sienkiewicza ocenili efektywność działań Policji – 29% proc. ocen pozytywnych, natomiast 36% nie miało na ten temat zdania. Tradycyjnie też najbardziej pożądanymi przez mieszkańców dla poprawy bezpieczeństwa są piesze patrole i to zarówno Policji jak i Straży Miejskiej (73% wskazań). – Jak wskazują mieszkańcy patrole Policji, czy Straży Miejskiej jeśli już są to zmotoryzowane, a patroli pieszych, najbardziej pożądanych, jest jak na lekarstwo. Mieszkańcy oczekują ich przede wszystkim w godzinach 18.00 -24.00 – podsumowuje Szczepański. – Tradycyjnie też najczęstszymi zagrożeniami wymienianymi również przez mieszkańców os. Sienkiewicza były: spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – 47%, akty chuligaństwa i wandalizmu – 45% oraz, co niepokoi najbardziej, włamania do mieszkań – 39%, gdyż stanowi to najwyższy odsetek prowadzonych do tej pory przedmiotowych ankiet. Dla porównania na osiedlu Krasińskiego było to 27% – dodaje A. Szczepański.

Od 4 września, po wakacyjnej przerwie, Lubelski Lider Bezpieczeństwa, ruszył z Ankietą Bezpieczeństwa na osiedle Konopnickiej. – W miesiącach wrzesień , październik i listopad zamierzam odwiedzić ponad 1700 mieszkań w 23 blokach – mówi Arkadiusz Szczepański. – We wrześniu będą to mieszkańcy ulic: Jana Sawy 1A, 5, 11, 13 i 15 oraz ul. Skrzatów 5 i 7; od 2 do 31 października mieszkańcy ulic: Skrzatów 7(kontynuacja) , 2 i 9 , Pana Balcera 11 i 12, Filaretów 27, Kaliska 1, 3 i 5 oraz Żarnowiecka 3, a od 2 do 28 listopada mieszkańcy ulic: Żarnowiecka 3 (kontynuacja) , 4, 5, 6, 7 i 8 oraz Pana Balcera 8 i 10. Udział w badaniu jest oczywiście dobrowolny, a ankiety są anonimowe. Ich przekazywanie zainteresowanym osobom oraz ich odbiór odbywa się jedynie w dni robocze w godzinach od 17.30 do 20.30 – przypomina Szczepański.

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców osiedla Konopnickiej będą opracowane do połowy grudnia br. rd

WYNIKI “ANKIETY BEZPIECZEŃSTWA” na osiedlu Sienkiewicza

1.Czy zna Pan/Pani swojego obecnego dzielnicowego ?

 • tak –                     9%
 • nie –                     91%

2.Czy chciałby Pan/ chciałaby Pani znać swojego dzielnicowego?

 • tak –      54%
 • nie –   12%
 • trudno powiedzieć –   25%

3.Czy miał Pan/miała Pani okazję spotkać dzielnicowego Straży Miejskiej?

 • tak –               6%
 • nie –              94%

4.Jak ocenia Pan/Pani poczucie bezpieczeństwa w okolicy swojego miejsca zamieszkania?

 • bardzo dobrze – 8%
 • dobrze –          47%
 • średnio    –       32%
 • żle   – 4%
 • bardzo źle – 1%
 • nie mam zdania –        8%

5a. Jak często widzi Pan/Pani patrole Policji w okolicach swojego miejsca zamieszkania?

 • bardzo często –                    1%
 • często –                              9%
 • średnio –                            23%
 • rzadko  –                             27%
 • bardzo rzadko   –                 25%
 • wcale –                                15%

5b.Jak  często widzi Pan/Pani patrole Straży Miejskiej w  okolicach swojego miejsca zamieszkania?

 • bardzo często –                   1,5%
 • często –                              4%
 • średnio –                            10%
 • rzadko –                              18%
 • bardzo rzadko –                    25%
 • wcale    –                             41%

6.Jakiego rodzaju patrole Policji i Straży Miejskiej powinny być kierowane w  okolice Pana/Pani miejsca zamieszkania? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź):

 • Piesze –               73%
 • Zmotoryzowane – 32%
 • Rowerowe –          48%

7.O jakiej porze dnia Pana/Pani zdaniem patrole są najbardziej wskazane? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź):

 • w godz. od 6 do 12 – 7%
 • w godz. od 12 do 18 – 17%
 • w godz. od 18 do 24 – 87%
 • w godz. od 24 do 6 – 48%
 1. Jak ocenia Pan/Pani efektywność działań Policji w swojej dzielnicy ?
 • bardzo dobrze –               3%
 • dobrze –                          26%
 • średnio-                          26%
 • źle-                                  7%
 • bardzo źle –                       2%
 • nie mam zdania –             36%

9.Czy Straż Miejska  w Lublinie spełnia Pana/Pani oczekiwania ?

 • Tak –                      7%
 • Nie –                      39%
 • nie mam zdania –    54%

10.Co Pana/Panią niepokoi, lub powoduje poczucie zagrożenia w miejscu zamieszkania?

 • – spożywanie alkoholu w miejscu publicznym –  47%
 • – akty chuligaństwa i wandalizmu (np. dewastowanie mienia publicznego, placów zabaw, graffiti na   elewacjach budynków, podpalanie śmietników itp.) – 45%
 • – włamania do mieszkań – 39%
 • – psy bez  nadzoru i kontroli (brak kagańca, smyczy) – 30%
 •  – włamania do piwnic – 22%
 • – włamania do samochodów – 14%
 • – nic mnie nie niepokoi i nie powoduje że czuję się zagrożony/a – 6%
 • – nieprawidłowe parkowanie pojazdów (na trawnikach i chodnikach) – 4%
 • – zakłócanie spokoju i ciszy nocnej w tym przez osoby nietrzeźwe  – 4%

Zjawiska najbardziej niepokojące mieszkańców osiedla Sienkiewicza w dzielnicy RURY :

1.Libacje alkoholowe odbywające się na działkach sąsiadujących z blokami przy ul. Wołodyjowskiego 9 i 11,

2.Brak oświetlenia na terenie przyległych do os. Sienkiewicza ogródków działkowych,

3.Liczne włamania do mieszkań w bloku przy ul. Wołodyjowskiego 11,

4.Spożywanie alkoholu w prześwitach bloku przy ul. Wołodyjowskiego 6 w porze wieczorowo-nocnej,

5.Zbyt szybka jazda  rano samochodami po ul. Wołodyjowskiego przez osoby odwożące dzieci do SP-38,

6.Liczne włamania do mieszkań w bloku przy ul. Skrzetuskiego 4,

7.Liczne włamania do mieszkań w wieżowcu przy ul. Skrzetuskiego 6,

8.Gromadzenie się osób nietrzeźwych w prześwitach bloku przy ul. Skrzetuskiego 4,

9.Niebezpieczny wyjazd z ul. Wołodyjowskiego w ul. Bohaterów Monte Cassino – brak sygnalizacji świetlnej,

10.Gromadzenie się osób spożywających alkohol za ogrodzeniem SP-38 od strony ogródków działkowych,

11.Bezdomi spożywający alkohol i załatwiający potrzeby fizjologiczne na strychu bloku – ul. Skrzetuskiego 6,

12.Zażywanie substancji narkotycznych w opuszczonej piwnicy bloku przy ul. Skrzetuskiego 8,

13.Gromadzenie się osób spożywających alkohol na terenie ogródków działkowych w wąwozie,

14.Brak przejścia dla pieszych na ul. Wołodyjowskiego na wysokości bloków nr 3 i 7  przy w/w ulicy,

15.Liczne włamania do mieszkań i  piwnic w bloku przy ul. Wołodyjowskiego 3,

16.Spożywanie alkoholu za boiskiem szkolnym SP -38 przy ul. Wołodyjowskiego,

17.Spożywanie alkoholu za blokiem przy ul. Wołodyjowskiego 7 od strony ogródków działkowych,

18.Liczne włamania do mieszkań w wieżowcach przy ul. Juranda 1,3 i 5,

19.Głośne wulgaryzmy i spożywanie alkoholu  w wąwozie pomiędzy os. Sienkiewicza i os. Konopnickiej  – latem,

20.Stałe parkowanie pojazdów na chodniku przy ul. Juranda 7 w pobliżu obiektów handlowo-usługowych,

21.Zbyt  słabo oświetlona część terenu od strony baru “Jagienka” i Urzędu Pocztowego przy ul. Juranda 7,

22.Liczne włamania do piwnic w wieżowcu przy ul. Juranda 1,

23.Wieczorne spożywanie alkoholu na placu zabaw usytuowanym  obok bloku przy ul. Skrzetuskiego 2a,

24.Brak oświetlenia na alejce za wieżowcem przy ul. Juranda 3,

25.Gromadzenie się w prześwitach bloku przy ul. Skrzetuskiego 4 osób spożywających alkohol,

26.Liczne włamania do piwnic w blokach przy ul. Skrzetuskiego 2a i 2b.

News will be here