„Lubelski Tarczobus” w walce z koronawirusem

„Tarczobus”, mobilny punkt informacyjno-doradczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Akcja, której celem było dotarcie do jak największej grupy przedsiębiorców z informacjami o formach wsparcia realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.

16 czerwca br. pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie wyruszyli w trasę „Tarczobusem”, odwiedzając 20 miast naszego województwa: Zamość, Krasnystaw, Łuków, Radzyń Podlaski, Biłgoraj, Łęczna, Świdnik, Bełżyce, Opole Lubelskie, Kraśnik, Janów Lubelski, Chełm, Tomaszów Lubelski, Parczew, Lubartów, Puławy, Ryki, Włodawa, Hrubieszów, Biała Podlaska.

Zespół pracowników w każdym z miast wspierali pracownicy powiatowych urzędów pracy. Wspólnie pomagali przedsiębiorcom wypełniać niezbędną dokumentację oraz informowali o dodatkowych funduszach unijnych dedykowanych specjalnie dla nich w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19. Konsultacje przybierały formę porad indywidualnych, aby pomoc była adekwatna do potrzeb.

W trakcie spotkań powiatowe urzędy pracy otrzymały symboliczne czeki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundusze przeznaczone są na realizację niezbędnego wsparcia dla przedsiębiorców po to, by minimalizować negatywne skutki pandemii koronawirusa. Projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy, oprócz podstawowych form, zakładają również wsparcie:

  • Art.15zzb

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (dla przedsiębiorców);

  • Art. 15zzc

dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-2019 (dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników);

  • Art. 15zze

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (dla organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

tabela z danymi, dotyczącymi środków dodatkowej rezerwy Funduszu Pracy (FP) pod projekty Powiatowych Urzędów Pracy w ramach RPO WL na dzień 07.07.2020 r., *RPO WL – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Gdzie szukać informacji?

na stronie internetowej WUP w Lublinie lub na stronach internetowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania/siedziby pracodawcy powiatowych urzędów pracy.

Wszelką niezbędną dokumentację należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Punkt Kontaktowy RPO
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Lublinie

ul. Obywatelska 4,
20-092 Lublin
tel. 81 46-35-363 lub 605 903 491,

punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here