Lublin ciut urósł 

Minimalnie większa liczba mieszkańców, więcej stwierdzonych przestępstw, mniej wypadków – znamy raport o stanie Lublina za 2019 rok. Prezentujemy najciekawsze, naszym zdaniem, fragmenty liczącego ponad 230 stron dokumentu, nad którym na czerwcowej sesji rady miasta będą debatować radni i mieszkańcy.

Według stanu na 31 grudnia ubiegłego roku w Lublinie mieszkało 339 784 osób, co stanowiło 16,12% populacji województwa lubelskiego i 0,89% populacji Polski. W ostatnim roku liczba mieszkańców Lublina minimalnie wzrosła – o 0,03% w porównaniu z 2018 r., ale zmalała o 0,28% na przestrzeni ostatnich 5 lat.

W Lublinie mieszka więcej kobiet (53,87% populacji miasta) niż mężczyzn (46,13% populacji). Liczba zameldowanych obcokrajowców wynosiła w 2019 roku 4 753 osób. To znaczny wzrost w porównaniu z 2018 rokiem (3 844 zameldowanych obcokrajowców). W 2019 roku 8 951 rodzin korzystało z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. To mniej, niż w 2018 roku (9 638 rodzin).

W 2019 roku w Lublinie stwierdzono 6 221 przestępstw. To wzrost w porównaniu do 2018 roku, kiedy stwierdzono 5 877 czynów zabronionych. W ubiegłym roku wzrosła jednocześnie liczba przestępstw wykrytych – wyniosła 4 392 (w 2018 roku 3 902).

W ubiegłym roku w Lublinie doszło do 154 wypadków drogowych – znacznie mniej, niż w 2018 roku, kiedy było ich 210. Wzrosła za to liczba kolizji – wyniosła 5 252 (w 2018 r. – 5 096).

Wartość „majątku trwałego” miasta wynosi ok. 6 mld 85 mln 884 tys. złotych. Liczba mieszkań komunalnych w zasobach Lublina wynosiła w ubiegłym roku 8 884. 1155 to liczba mieszkań socjalnych. Pokrycie powierzchni miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wyniosło w ubiegłym roku w Lublinie 53,7 %. W porównaniu z 2018 rokiem to wzrost o 4 punkty procentowe.

W 2019 roku w Lublinie odbyło się 47 029 seansów kinowych – nieco mniej niż w 2018 roku (47 389). Oglądało je w sumie 1 mln 170 tys. 227 osób. Długość tras rowerowych w Lublinie wynosiła w ubiegłym roku 174 kilometry. To wzrost o 14 km w porównaniu do 2018 r.

Debata nad raportem o stanie miasta odbędzie się w czwartek, 25 czerwca – na najbliższej sesji Rady Miasta Lublin. Będzie mogło wziąć w niej udział 15 mieszkańców. Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, trzeba złożyć w sekretariacie Biura Rady Miasta Lublin (plac Króla Władysława Łokietka 1, pok. 20, II piętro) w godzinach pracy biura (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30).

Należy to zrobić najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, czyli do czwartku, 24 czerwca.

Grzegorz Rekiel