Lublin Główny im. Lubelskiego Lipca 1980

Strajk Lubelskich Kolejarzy 1980 roku upamiętniony na dworcu Lublin Główny, fot. PKP S.A.

Od 16 lipca 2023 r. dworzec kolejowy Lublin Główny nosi imię Lubelskiego Lipca 1980. Wydarzenie zorganizowane przez Polskie Koleje Państwowe S.A., podczas którego nastąpiło oficjalne nadanie imienia lubelskiemu dworcowi i odsłonięcie oraz poświęcenie pamiątkowej tablicy, było częścią obchodów 43. Rocznicy Strajku Lubelskich Kolejarzy organizowanych przez Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.

– W tym roku obchody rocznicy strajku kolejarzy mają szczególne znaczenie, gdyż otworzyła je uroczystość nadania dworcowi kolejowemu Lublin Główny imienia Lubelskiego Lipca 1980. Od dziś pamięć o postawie i czynach lubelskich kolejarzy przypomina okolicznościowa tablica, która została umieszczona na ścianie dworca. Poświęcona jest ona ludziom, którzy sprzeciwiając się ówczesnej władzy i panującemu reżimowi, mieli odwagę podjąć walkę o odzyskanie swobód obywatelskich i przywrócenie godności ludzkiej pracy. Sądzę, że nikt nie miał wątpliwości, że Dworzec Główny w Lublinie musiał zostać nazwany imieniem Lubelskiego Lipca. To miejsce na zawsze zostanie w naszej pamięci, ale musi zostać również w pamięci przyszłych pokoleń. Chciałbym, abyśmy za dwa lata, w 45. rocznicę Strajku, mogli przeciąć wstęgę muzeum, które upamiętniałoby Lubelski Lipiec. Żeby przez cały rok można było tu przychodzić, by młodzież i dzieci mogły zapoznać się z tą historią. Stąd ruszyła lawina – tak powinien nazywać się ten projekt – mówił Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. i Grupy PKP, podczas niedzielnych uroczystości.

43 lata temu na Lubelszczyźnie ruszyła fala strajków w wielu zakładach pracy, ale symbolem Lubelskiego Lipca stał się strajk kolejarzy, którzy praktycznie unieruchomili jeden z najważniejszych węzłów kolejowych w kraju. Tym działaniem kolejarze odcisnęli swój trwały ślad na drodze Polski do suwerenności. Uczestnicy tych wydarzeń wykazali się wielką odwagą i solidarnością, otwarcie przeciwstawiając się złym warunkom pracy, nierównościom społecznym i reżimowi komunistycznemu. Jednym z sukcesów protestu lubelskich kolejarzy było powstanie niezależnej rady w lokomotywowni PKP w Lublinie.

Uroczystość w Lublinie jest jednym z elementów realizowanego od 2019 r. przez Polskie Koleje Państwowe S.A. programu nadawania wybranym dworcom imion wybitnych Polaków oraz bohaterów zbiorowych. Inicjatorami zgłaszającymi propozycje patronów są lokalne stowarzyszenia, osoby ze świata kultury, polityki, samorządowcy, popularyzatorzy historii i sami kolejarze. W programie brane są pod uwagę różne życiorysy, zakresy zaangażowania czy zasługi dla niepodległej Polski oraz różne okresy z bogatej, ponadtysiącletniej historii kraju.

W ramach tego programu jako pierwszy imię otrzymał stołeczny Dworzec Centralny. Dziś swoich patronów, wliczając dworzec Lublin Główny, ma 13 polskich dworców. Imiona noszą także wybrane dworce w innych państwach Europy. (opr. ZM, fot. PKP S.A.)

 

News will be here