Lublin podliczył wydatki na inwestycje oświatowe

Nowa hala i boiska przy I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie

W 2022 roku Lublin wydał 73 mln zł na inwestycje w obiekty oświatowe – pochwaliły się właśnie władze miasta. Największymi z nich były: trwająca jeszcze rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Jagiełły i zakończone już budowy hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica oraz rozbudowa Zespołu Szkół nr 12 z ul. Sławinkowskiej o osobny pawilon przedszkolny.

– Miasto Lublin systematycznie inwestuje w kształcenie młodych mieszkańców, zdając sobie sprawę, jak długofalowa i ważna jest inwestycja w kapitał ludzki. To najistotniejsze z zadań publicznych samorządu, ale i nie najłatwiejsze. Co roku wzrastają nam wydatki na bieżące utrzymanie szkół i placówek, których nie rekompensuje subwencja oświatowa. Lawinowo rosną też koszty realizacji samych inwestycji, poprzez wzrost usług i materiałów budowlanych. Mimo tych trudności, wydatki na inwestycje oświatowe, oprócz projektów drogowych i transportowych stanowią najważniejszą pozycję w budżecie miasta – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

W minionym roku udało się sfinalizować kilkanaście zadań inwestycyjnych z zakresu oświaty, w tym: kompleksową przebudowę budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Vetterów przy ul. Bernardyńskiej, budowę hali sportowej wraz z zespołem boisk przy I LO im. Staszica z Al. Racławickich, budowę nowego budynku dla Przedszkola nr 86 działającego w ramach ZS nr 12 przy ul. Sławinkowskiej, termomodernizację Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej, przebudowę boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 z ul. Lotniczej, instalację oświetlenia boiska Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Słowiczej, przebudowę kuchni i bloku żywieniowego w SP nr 7 przy ul. Plażowej i SP nr 38 przy ul. Pana Wołodyjowskiego, budowę kanalizacji deszczowej w SP nr 20 przy al. Piłsudskiego czy nowej wymiennikowni w Żłobku nr 7.

Aktualnie w dalszym ciągu trwają prace przy rozpoczętej na początku 2022 rozbudowie gmachu Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Jagiełły. Jedyna podstawówka na Felinie zyska dwa dodatkowe segmenty – dydaktyczny i żywieniowy. Na etapie odbiorów jest już z kolei przebudowa budynku VII LO przy ul. Farbiarskiej, w efekcie której jego parter zostanie przystosowany do działalności przedszkolnej. Po zakończeniu inwestycji mają tam trafić Przedszkole nr 26 z ul. Dożynkowej (tymczasowo przeniesione z ul. Rynek na Starym Mieście do budynku Przedszkola nr 89) oraz Przedszkole nr 14 z ul. Bronowickiej. Oprócz zadań inwestycyjnych na zlecenie miasta wykonano też 186 mniejszych remontów i napraw bieżących za łączną kwotę ponad 3,4 mln zł.

Marek Kościuk