Lublin z rządowym dofinansowaniem na drogi

Miasto Lublin dostało 30 mln złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kompleksową przebudowę ul. Konrada Wallenroda na LSM oraz budowę ul. Kłopotowskiego, będącej przedłużenia ulicy Węglarza.

– Jesteśmy bliżej budowy przedłużenia ulicy Węglarza i przebudowy ulicy Wallenroda. Dziś otrzymaliśmy informację o przyznaniu rządowego wsparcia dla tych inwestycji. To ważne przedsięwzięcia drogowe, o których rozmawialiśmy z mieszkańcami podczas spotkań w ramach „Planu dla Dzielnic” – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Oba zadania zostały przez lubelskich urzędników zgłoszone do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po zakończeniu oceny wniosków okazało się, że Lublin uzyskał wnioskowane 30 mln zł dofinansowania, co ma stanowić połowę kosztów planowanych robót.

– Te dwie inwestycje są w pełni przygotowane do realizacji. Posiadamy dokumentację projektową i decyzje uprawniające do rozpoczęcia robót budowlanych. Pozytywna decyzja o rządowym dofinansowaniu umożliwi teraz rozpoczęcie wyboru wykonawcy rozbudowy układu drogowego – dodaje Krzysztof Żuk.

Urzędnicy zapewniają, że już wkrótce ruszy przetarg, który wyłoni firmę wykonawczą. Prace w terenie mogłyby ruszyć realnie już latem. Zdegradowana ul. Wallenroda zmieni się nie do poznania.

– Rozbudowa obejmie wymianę nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę odwodnienia i oświetlenia drogowego, budowę nowych miejsc parkingowych, a także przebudowę skrzyżowania z ul. Zana – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta Lublin.

Z kolei dzięki budowie nowej ul. Kłopotowskiego kierowcy zyskają wygodne połączenie między ul. Walecznych, a ul. Trześniowską. Droga to pozwoli także na skomunikowanie nowych terenów inwestycji mieszkaniowych. Między skrzyżowaniem z ul. Walecznych, a ul. Koryznowej powstanie trasa o przekroju dwujezdniowym, taka jak istniejący odcinek ul. Węglarza. Dalej do skrzyżowania z ul. Trześniowską będzie to już typowa droga lokalna z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. Oprócz pełnej infrastruktury drogowej powstaną także ścieżki rowerowe oraz sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Walecznych z ul. Węglarza.

Marek Kościuk

News will be here