Maksymalnie na ostatnią kadencję?

Burmistrz Rejowca Tadeusz Górski dostał od radnych maksymalną podwyżkę, wynikającą z nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych. – Mamy budżet z ogromną nadwyżką a pomimo sporych inwestycji nie obciążamy mieszkańców podatkami – przekonuje burmistrz. Radni chyba wzięli też pod uwagę fakt, że dla T. Górskiego to już ostatnia kadencja. A przy okazji i sobie podnieśli ryczałty.

Pieniądze w samorządzie to temat, który zawsze budzi mnóstwo kontrowersji. A jeżeli rada przyznaje podwyżki wójtowi czy sobie, to zawsze wiąże się to z komentarzami i pytaniami. Tym razem ponowne ustalenie wynagrodzenia dla burmistrza wymusiła nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych. I każda gmina musi podjąć na nowo temat płac wójtów. Przed tygodniem zrobiły to dwa chełmskie samorządy – Siedliszcze i Rejowiec. Pozostali wójtowie i radni chyba czekają na rozwój sytuacji i wolą mieć jakiś punkt odniesienia, przygotowując własne uchwały.

W Rejowcu radni zdecydowali przyznać burmistrzowi maksymalne podwyżki, na jakie pozwala ustawa. Pensja zasadnicza wzrosła do 10250 zł. Do tego burmistrzowi przysługuje dodatek specjalny w wysokości 4020 zł, funkcyjny – 3150 zł oraz stażowy – 2050 zł. Łącznie to 19 470 zł brutto. Przy okazji tych regulacji wzrosły także kwoty ryczałtów radnych. Przewodniczący będzie otrzymywał 2100 zł, wiceprzewodniczący oraz przewodniczący komisji stałych w radzie po 1400 zł a szeregowi radni po 1200 zł.

– Mamy bardzo dobrą sytuację w gminie, w ten rok weszliśmy z nadwyżką operacyjną w wysokości ponad 5,5 mln zł – mówi T. Górski. – Cały czas inwestujemy, budujemy drogi, m.in. ul. Szkolną mimo braku dofinansowania z funduszy zewnętrznych. Ale otrzymaliśmy za to 4,8 mln zł na oczyszczalnię, 1,4 mln zł na kanalizację, 250 tys. zł w rządowym konkursie „Rosnąca odporność” i 150 tys. zł w ramach programu Cyfrowa Gmina. Przy okazji naszych inwestycji nie obciążamy mieszkańców podatkami i cenę żyta do obliczania podatku, którą podał GUS, obniżyliśmy do 57 zł.

Ustalając płacę burmistrzowi, radni chyba też wzięli pod uwagę, że to jego ostania kadencja. (bf)