Mało chętnych na dzielnicowych społeczników

Do 10 lutego przedłużono termin zgłaszania kandydatów do części lubelskich rad dzielnic. Powodem było nikłe zainteresowanie. Same wybory odbędą się 5 marca.

– Do 10 lutego przedłużono termin zgłoszeń kandydatów do Rad Dzielnic Miasta Lublin w wybranych obwodach wyborczych. Dodatkowa rejestracja dotyczy tych obwodów, w których liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż liczba wyznaczonych tam mandatów – poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Miasta Lublin.

Na liście nieobsadzonych okręgów znalazły się m. in. dzielnice: Czechów Południowi i Czechów Północny (po 1 okręgu wyborczym ), Czuby Południowe (2 okręgi) i Północne (1 okręg), Dziesiąta (2 okręgi), Kalinowszczyzna (3 okręgi), Konstantynów (1 okręg), Kośminek (2 okręgi), Rury (3 okręgi), Sławin (1 okręg), Tatary (2 okręgi) czy Za Cukrownią (1 okręg). Lista konkretnych okręgów, w których chętni kandydaci nadal mogą zgłaszać się do miasta została podana na stronie www.lublin.eu.

Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane w trakcie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w pok. 3 w Ratuszu (pl. Łokietka 1) codziennie od 6 lutego do 10 lutego w godzinach 15.00-16.00.

Przypomnijmy, że w wyborach do Rad Dzielnic może kandydować każdy mieszkaniec danej dzielnicy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze tej dzielnicy. Potwierdzeniem stałego zamieszkania w danej dzielnicy jest wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Lublin. Formularz zgłoszenia, który należy złożyć do Miejskiej Komisji Wyborczej dostępny na stronie radydzielnic.lublin.eu/wybory. Zgłoszenie kandydata do Rady musi być podpisane przez co najmniej 25 wyborców z obwodu głosowania, w którym dana osoba ubiega się o wybór.

Lublin podzielony jest na 27 dzielnic, z których każda posiada własną radę oraz wyłaniany z jej grona zarząd. Rady dzielnic stanowią jednostki pomocnicze dla Rady Miasta.

Marek Kościuk