Marzą o wspólnym centrum naukowym

Umowę o współpracy podpisali rektor KUL, ks. prof. Antoni Dębiński i rektor WSEI, dr hab. Mirosław Jarosz

Dwie wyższe uczelnie z Lublina rozpoczęły długofalową współpracę. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II podpisał porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.


Podpisana w środę, 6 marca przez rektora KUL, ks. prof. Antoniego Dębińskiego, a także rektora WSEI, dr. hab. Mirosława Jarosza oraz kanclerz tej uczelni mgr Teresę Bogacką, umowa zakłada m.in.: współpracę uczelni w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych oraz programów edukacyjnych. Planowana jest też wspólna organizacja seminariów oraz konferencji naukowych. Uczelnie chcą wspólnie pozyskiwać środki finansowe na przedsięwzięcia badawcze i rozwojowe i razem doskonalić swoją ofertę edukacyjną. Dzięki porozumieniu kadra naukowo-dydaktyczna WSEI będzie mogła uzyskiwać na KUL stopnie i tytuły naukowe. W przyszłości obie uczelnie planują utworzenie wspólnego centrum naukowego (EM.K.)