Metamorfoza PUM i CLA

fot. cla

Prezydent Jakub Banaszek opublikował raport o stanie miejskich spółek, w których sytuacja, dzięki zainicjowanym działaniom naprawczym, ulega poprawie. Dwie z nich, PUM i CLA, które przez ostatnie lata przynosiły wysokie straty, w 2019 roku, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wygenerowały spore zyski! Zapewne na końcowy dodatni wynik finansowy miała również wpływ redukcja zatrudnienia.

Niewiarygodne! Jeszcze rok temu wydawało się, że nic nie jest w stanie uratować Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych, a postawienie spółki w stan upadłości, jest tylko kwestią czasu. Od lat nad PUM-em wisiały czarne chmury.

Tymczasem spółka ubiegły rok zakończyła zyskiem netto w wysokości aż 1 027 070 zł! Dla porównania PUM na koniec 2018 r. miał stratę w wysokości ponad 1,8 mln zł i nieuregulowane faktury za towary i usługi na kwotę prawie 1,2 mln zł. Zobowiązania wobec wspólnot wynosiły 1,9 mln zł, a z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przekraczały 2,1 mln zł. Spółka nie regulowała też podatków, opłat za śmieci i czynszów, a zadłużenie z tego tytułu sięgało ponad 1,1 mln zł.

Jak informuje prezydent Jakub Banaszek, wypracowany za 2019 rok zysk był spowodowany wzrostem przychodów z podstawowej działalności operacyjnej spółki, jak i …

Ciąg dalszy artykułu jest dostępny w wydaniu PDF z 25.05.2020 r.

Doskonale rozumiemy, że sprzeczne informacje, fake newsy i plotki mogą wywoływać obawy. Cenimy Twój spokój, dlatego u nas dostaniesz tylko sprawdzone wiadomości i rzetelnie przygotowane materiały.