Miasto dosypało grosza

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Lublin radni, na wniosek prezydenta Krzysztofa Żuka, przegłosowali zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wprowadzając do niej budowę nowej siedziby dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 i dokładając kolejne środki do przebudowy skrzyżowania al. Witosa z ul. Doświadczalnej.

Placówka od 1967 roku mieści się w budynku przy ul. Bronowickiej, a od kilku lat zajmuje także gmachy po zlikwidowanych podstawówce przy ul. Krochmalnej i żłobku przy ul. Kurantowej. Poza gruntownie odnowionym obiektem na Czechowie, budynki szkoły pozostawiają wiele do życzenia, tym bardziej, że nie są dobrze dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych uczniów.

Miasto znalazło dla szkoły nową działkę przy ul. Ordonówny. Nowy obiekt miałby zastąpić szkole dwa aktualnie zajmowane budynki – przy ul. Bronowickiej i ul. Krochmalnej, a także pomieścić ok. 350 uczniów. Najmłodsze dzieci z autyzmem pozostałyby docelowo przy ul. Kurantowej z uwagi na fakt ich lepszego rozwoju na tym etapie w mniejszej społeczności. Koszt budowy nowej siedziby ma sięgnąć 80 mln zł, z czego 64 mln zł miałoby pochodzić z rządowej dotacji, o którą stara się lubelski Ratusz. Finał inwestycji planowany jest na 2027 rok.

Drugą ważną zmianą wprowadzoną do WPF na lata 2022-2033 jest kolejne zwiększenie środków przeznaczonych na przebudowę skrzyżowania al. Witosa z ul. Doświadczalną. Na tę inwestycję miałoby trafić dodatkowe ponad 822 tys. zł, co pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy.

Przypomnijmy, że Rada Miasta zdecydowała już raz, we wrześniu, o zwiększeniu środków na to zadanie z poziomu 6,4 mln zł do 10,8 mln zł w celu wyłonienia zwycięzcy pierwszego postępowania przetargowego. Wybrany wykonawca, spółka Strabag, odstąpiła jednak od podpisania umowy. Powodem takiej decyzji miał być wzrost cen na rynku budowlanym.

ZDiM nie miał więc wyjścia i został zmuszony do unieważnienia całego postępowania i powtórki przetargu. Niestety, ceny zainteresowanych podmiotów znów poszły do góry. Najtańszy ponownie był Strabag, którego oferta opiewa na niecałe 11,6 mln zł. Dzięki decyzji radnych, urzędnicy w minionym tygodniu oficjalnie rozstrzygnęli przetarg i wskazali Strabag jako wykonawcę inwestycji.

Przypomnijmy, że zaplanowano tu budowę dodatkowych wydzielonych pasów do skrętu w lewo oraz w prawo – zarówno na al. Witosa, jak i ul. Doświadczalnej, wymianę sygnalizacji świetlnej, krawężników, nawierzchni jezdni i chodników, zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego, poprawę odwodnienia, a także budowę brakującego odcinka ścieżki rowerowej łączącej drogę dla cyklistów wzdłuż ul. Vetterów z ul. Jagiełły. Na realizację tej inwestycji Lublin otrzymał wiosną tego roku dodatkowe dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, pochodzące z oszczędności na innych zadaniach. Marek Kościuk