Miasto odmawia prokuraturze

Śledczy chcieliby wybudować nowych gmach na działce na tyłach Prokuratury Okręgowej

Miasto odmówiło Prokuraturze Okręgowej w Lublinie ustalenia lokalizacji dla budowy nowego gmachu na działce przy ul. Narutowicza 35-39-39a, a więc na tyłach obecnej siedziby przy ul. Okopowej 2a. Zastrzeżenia do złożonej koncepcji miał konserwator zabytków. Prokuratura jednak nie rezygnuje z inwestycji.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci budowy nowego budynku na potrzeby prokuratury na tyłach obecnej siedziby Prokuratury Okręgowej w Lublinie przy ul. Okopowej wpłynął do lubelskiego Ratusza w październiku ubiegłego roku.

– Wniosek dotyczy budowy nowego budynku biurowego wraz z parkingiem. Planowana kubatura obiektu to ok. 1200 m2, szerokość elewacji frontowej określono na 36 m, a wysokość obiektu na 15 m tj. do 4 kondygnacji nadziemnych – informowała Anna Czerwonka z Urzędu Miasta Lublin.

Przedstawiciele prokuratury nie chcieli wówczas mówić o szczegółach planowanej inwestycji. – To tylko wstępne rozpoznanie możliwości wykorzystania określnych działek dla celów działalności prokuratury. Żadna konkretna decyzja o inwestycji, jej finalnym kształcie, czy terminach budowy jeszcze nie zapadła – zastrzegała prokurator Agnieszka Kępka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Na razie realizacja tych planów dostała czerwone światło. Ratusz wydał prokuraturze decyzję odmowną, powołując się na stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków.

– Planowana inwestycja znajduje się w granicach wpisanego do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego Starego Miasta i Śródmieścia Lublina. Miejski Konserwator Zabytków stwierdził, że możliwe jest zagospodarowanie przedmiotowej działki na potrzeby inwestora, jednakże przedstawiona propozycja zagospodarowania tego obszaru nie pozwoliła jednoznacznie określić ani zakresu inwestycji, ani jej wpływu na podlegający ochronie konserwatorskiej zespół urbanistyczny oraz ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków sąsiednie kamienice. Inwestor podał informacje o planowanym przedsięwzięciu w sposób bardzo ogólny, m.in. nie wskazał precyzyjnej lokalizacji planowanego budynku i parkingu, rozwiązań w zakresie obsługi i układu komunikacyjnego oraz nie wykazał kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą zielenią – wyjaśnia Anna Czerwonka z UM Lublin.

Prokuratorzy nie zgadzają się z tą decyzją i zapewniają, że nie rezygnują ze starań o możliwość budowy nowej siedziby w centrum miasta.– Złożyliśmy zażalenie na decyzję w tej sprawie – poinformowała nas Agnieszka Kępka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Lubelscy śledczy od dawna borykają się z kłopotami lokalowymi. W gmachu przy Okopowej-Narutowicza, gdzie mieszczą się Prokuratura Regionalna, Okręgowa i Rejonowa Lublin-Północ zabrakło miejsca dla wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, który wynajmuje pomieszczenia w prywatnej kamienicy przy ul. Głowackiego. Nowy budynek, który mógłby powstać na tyłach obiektu przy Okopowej-Narutowicza, pozwoliłby rozwiązać te problemy. Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here