Międzynarodowy UMCS

Na I Dzień Internacjonalizacji składały się wykłady, warsztaty oraz dyskusje poświęcone zagadnieniu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce

I Dzień Internacjonalizacji UMCS odbył się w ubiegły poniedziałek, 25 listopada. Uczelnia ma wśród swoich studentów 1,8 tys. cudzoziemców z ponad 40 krajów.


Dzień Internacjonalizacji to pierwsze tego typu wydarzenie w regionie i jedno z pierwszych w kraju. Tematem przewodnim były zagadnienia związane z internacjonalizacją szkolnictwa wyższego. Było to także spotkanie środowiska naukowego, m.in. rektorów czołowych polskich uczelni, zrzeszonych w ramach grupy Santander Universidades. W ramach inicjatywy wykład otwarty nt. „Why internationalisation? Rationales and future trends” wygłosił ekspert European Association for International Educators (EAIE) – dr Uwe Brandenburg, międzynarodowy autorytet w dziedzinie internacjonalizacji.

I Dzień Internacjonalizacji UMCS to kolejne działanie uczelni na rzecz studentów cudzoziemców. UMCS w 2017 roku otrzymał tytuł najbardziej umiędzynarodowionego uniwersytetu w Polsce (według rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”) a obecnie już co dziesiąty student tej uczelni pochodzi spoza Polski. Najwięcej studentów-obcokrajowców to mieszkańcy Ukrainy i Białorusi.

Sporo jest także Hiszpanów. Powoli coraz liczniejszą grupę stanowią studenci z Azji. Organizatorem wydarzenia, które odbyło się w Ecotech Complex przy ul. Głębokiej, był Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Fundacja Santander Bank Polska.

W ramach I Dnia Internacjonalizacji UMCS został także rozstrzygnięty konkurs na „najbardziej umiędzynarodowionego” pracownika, doktoranta i studenta UMCS. Nagrody pieniężne ufundował Santander Universidades. Otrzymali je Hanna Popruha z Wydziału Artystycznego, doktoranci Rafał Muda i Marta Goliszek, a spośród pracowników naukowych prof. dr hab. Marek Pietraś. (EM.K.)

News will be here