Mieszkańcy ul. Hajdowskiej czekają na kolejne inwestycje

Realizowana właśnie budowa dwóch nowych dróg pomiędzy ulicami Turystyczną i Hajdowską oraz przeprowadzony w tym roku remont ul. Zadębie, Jarmarcznej i Dojazdowej, to zdaniem mieszkańców dzielnicy inwestycyjna kropla w morzu potrzeb. Jak piszą, w mailu skierowanym do redakcji, oczekują kolejnych remontów, pilnego położenia progu zwalniającego na ul. Hajdowskiej i pytają co z mającym powstać w tym roku jej oświetleniem, bo żadnych prac w tym zakresie nie rozpoczęto.

– Dlaczego przez tyle lat miasto nie zamontowało progu zwalniającego na ul. Hajdowskiej? Nie ma tu chodnika ani oświetlenia, a kierowcy nagminnie przekraczają dopuszczalną tu prędkość 40 km/h. Musimy dojść do tragedii, by w końcu coś zrobiono dla poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu – pytają mieszkańcy.

Urzędnicy tłumaczą, że progi zwalniające na ulicy Hajdowskiej nie były i nie są planowane, a budowa chodników, a wcześniej kanalizacji deszczowej i docelowego urządzenia ulicy, to kwestia skomplikowana i odległa.

– Ulica Hajdowska, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zlokalizowana jest na terenach przeznaczonych pod inwestycje jako tzw. „tereny aktywności gospodarczej”. Na takim obszarze budowa progów zwalniających byłaby równoznaczna z wprowadzeniem ograniczania tonażu, co z kolei mogłoby utrudnić funkcjonowanie istniejących tu podmiotów gospodarczych. Choćby z tego powodu obecnie położenie tu progów zwalniających nie jest planowane – wyjaśnia Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin. – Jeśli kierowcy przekraczają tu dozwoloną prędkość, stwarzając niebezpieczeństwo dla pieszych, mieszkańcy powinni zgłaszać to Policji, której zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego – dodaje.

W miejskich planach inwestycyjnych nie są obecnie skonkretyzowane terminy budowy ul. Hajdowskiej w docelowej formie. Dopiero w ramach takiego zadania mogłoby nastąpić wykupienie działek pod poszerzenie pasa drogowego, a następnie budowa oczekiwanego przez mieszkańców chodnika.

A co z budową oświetlenia, które lokalna społeczność wywalczyła w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego?

– Rok się kończy, a do dziś nie postawiono żadnego słupa! – donoszą nam mieszkańcy, obawiając się, że projekt został odłożony na półkę, a miasto jak to zwykle będzie tłumaczyło się trudną sytuacją budżetową ze względu na zmiany podatkowe, inflację i wojnę w Ukrainie. W tym przypadku możemy mieszkańców uspokoić. Miasto niczego nie zamierza odkładać, a tym samym się tłumaczyć. – Zadanie inwestycyjne obejmujące budowę nowego oświetlenia m. in. przy ul. Hajdowskiej zostało już zlecone do realizacji i prace przy budowie nowych latarni w rejonie ul. Jarmarcznej, ul. Hajdowskiej i ul. Zadębie już trwają. Przewidywany termin ich zakończenia, to 29 grudnia br. Łącznie zaplanowano postawienie 23 słupów oświetlenia z oprawami typu LED – mówi Justyna Góźdź z UM Lublin.

Marek Kościuk

News will be here