Mieszkania chronione czekają

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy ma 44 wolne miejsca w tzw. mieszkaniu chronionym w Stryjowie. Znajdą się chętni?

Mieszkanie chronione zostało utworzone w budynku po zamkniętej szkole w Stryjowie uchwałą rady gminy Izbica w sierpniu 2005 r. i przeznaczone jest dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług świadczonych w przez jednostki całodobowej opieki. – Placówka przeniesiona została z Tarnogóry. Obecnie usytuowana jest w Stryjowie i dysponuje liczbą 76 miejsc. Posiadamy mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe, nowocześnie wyposażone. Ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych jest winda – mówi Teresa Nizioł, kierownik GOPS w Izbicy.
Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym. Mieszkańcy ponoszą odpłatność w wysokości 50 procent posiadanego dochodu (emerytury, renty), która przeznaczana jest na ich wyżywienie oraz media związane z funkcjonowaniem placówki (oprócz zakupu leków i rzeczy osobistych). – Mieszkańcy płacą również za usługi opiekuńcze, każdy za jedną godzinę dziennie. Kwota jest uzależniona od wysokości dochodu mieszkańca i wynosi od 4,6 zł przy dochodzie do 813 zł, do 13,16 zł przy dochodzie powyżej
1 631 zł – informuje Nizioł.
W domu w Stryjowie mogą również zamieszkać osoby, które nie są mieszkańcami gminy Izbica. Zapłacą jednak 400 zł miesięcznie. (k)