„Mieszkania Plus” wcale nie będą tanie?

Rządowy program „Mieszkanie Plus” jest już w zaawansowanej fazie przygotowań. Wiemy, że na Lubelszczyźnie bloki powstaną w Białej Podlaskiej i Świdniku, gdzie przy ul. Armii Krajowej docelowo wybudowanych zostanie 300 mieszkań. „Tymczasem nie widzieliśmy jeszcze odpowiednich aktów prawnych oraz planu finansowego całego przedsięwzięcia. Bardzo ogólne są informacje dotyczące np. wysokości czynszów i preferencji dla uboższych oraz wielodzietnych rodzin” – donosi portal rynekpierwotny.pl
Po przeanalizowaniu założeń, które znalazły się w Narodowym Programie Mieszkaniowym, można jednak odnieść wrażenie, że „Mieszkania Plus” będą droższe niż sądzi wiele osób. Stawka czynszu deklarowana przez rząd (10 zł/mkw. – 20 zł/mkw.), nie uwzględnia mediów i kosztu utrzymania budynku – podkreśla portal rynekpierwotny.pl
Realny koszt użytkowania „czynszówek” może wynieść zatem nawet 25 zł/mkw. – 35 zł/mkw.
Narodowy Program Mieszkaniowy, który niedawno został uchwalony przez rząd, przedstawia pierwsze i bardzo ogólne założenia związane z budową lokali czynszowych na publicznych gruntach. We wspomnianym dokumencie znajdziemy informację, że miesięczny czynsz dla rządowych „czynszówek”, będzie wynosił 10 zł/mkw. – 20 zł/mkw. (12 zł/mkw. – 24 zł/mkw. po uwzględnieniu stopniowego wykupu). Podane stawki odzwierciedlają tylko koszty budowy mieszkania. Zatem do podanego czynszu trzeba będzie doliczyć również koszty eksploatacji budynku oraz wszystkich mediów.
W zależności od rozmiaru gospodarstwa domowego te koszty mogą mieć różną wysokość, od 25 zł/mkw. do 35 zł/mkw. (27 zł/mkw. – 39 zł/mkw. dla opcji ze stopniowym wykupem).
Po wliczeniu wszystkich dodatkowych wydatków, planowane koszty użytkowania „Mieszkań Plus” wyglądają jednak dobrze na tle średnich czynszów z największych miast wojewódzkich. Dla Lublina za IV kwartał ubiegłego roku i pierwszy 2016 wynosiły one 32 zł.
Pewne wątpliwości wzbudza również koszt stopniowego wykupu mieszkania również.
Do ciekawych wniosków można dojść także wtedy, gdy przeanalizujemy podwyższone stawki czynszu, które powinny zapewnić stopniowy wykup lokalu.
Dla najdroższych „Mieszkań Plus”, miesięczny koszt wykupu ma wynosić 4,00 zł/mkw. Jeżeli zgodnie z zapowiedziami rządu przyjmiemy koszt budowy pięćdziesięciometrowego warszawskiego mieszkania na poziomie 3000 zł za metr kwadratowy, to cena takiego budżetowego lokalu wyniesie zaledwie 150 000 zł.
Po uwzględnieniu inflacji na poziomie 2,00% rocznie i miesięcznego kosztu wykupu (4,00 zł/mkw.) okazuje się, że przez trzydzieści kolejnych lat przykładowy lokator mógłby spłacić tylko 54 332 zł (36% początkowych kosztów budowy).
Zatem wykup lokum po 360 miesiącach, wymagałby udzielenia najemcy sporej bonifikaty – zaznacza rynek pierwotny.pl.
Nadmierne oszczędzanie na kosztach budowy lokali nie będzie miało sensu.
Wbrew pozorom, najmniej kontrowersji wzbudza kwestia kosztów budowy nowych „czynszówek”. Jeżeli grunty faktycznie zostaną pozyskane za symboliczną kwotę, to utrzymanie poziomu kosztów wynoszącego 3000 zł/mkw. wydaje się prawdopodobne. Takie oszczędnościowe podejście do wznoszenia budynku wielorodzinnego może jednak wymusić np. rezygnację z podziemnych garaży oraz innych elementów, które nie są koniecznie potrzebne (przykład: system monitoringu, efektowne zagospodarowanie terenu wokół bloku).
KB, rynekpierwotny.pl