Miliony za opiekę nad Ukrańcami

Ponad 4 miliony złotych wypłacił już Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie za zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińców. Ogółem wniosków o tzw. „40 plus” z miasta i powiatu wpłynęło na łączną kwotę ponad 8,5 mln zł.

Cały czas ośrodki pomocy przyjmują wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia Ukraińcom. To 40 zł na osobę za dzień pobytu w Polsce, wypłacane początkowo za 60 dni, a obecnie (po nowelizacji ustawy) maksymalnie za 120 dni od chwili przekroczenia granicy przez uchodźcę. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony.

Dzieje się tak w sytuacji, gdy Ukrainiec: ukończył 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), jest kobietą w ciąży lub wychowuje dziecko do 12. miesiąca życia, samotnie sprawuje opiekę nad trojgiem lub więcej dzieci albo posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Za miesięczne udzielenie schronienia jednemu obywatelowi Ukrainy gospodarzowi należy się 1200 zł od państwa. Pieniądze trafiają z rządu do wojewodów, potem do samorządów, które za pośrednictwem ośrodków pomocy wypłacają je mieszkańcom.

Według stanu na minioną środę (21 września) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie wpłynęły 1194 wnioski o przyznanie tzw. „40 plus”. Z tego 1145 wniosków zostało już rozpatrzonych, a MOPR wypłacił łącznie 4 366 320 złotych. W samym wrześniu z tytułu opieki nad Ukraińcami wypłacono chełmianom jak dotąd 368 480 zł. Ogółem, jak podaje Agnieszka Strzępka – rzecznik prasowy Wojewody Lubelskiego, z miasta i powiatu chełmskiego wpłynęło 1914 wniosków na łączną kwotę 8 526 450 zł. (pc)