Młodzi podsumowali projekt

Młodzież włodawska podsumowała projekt Stacja Sobibór – Dziedzictwo i Przyszłość sfinansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2022”. Rządowe dofinansowanie wyniosło ponad 120 tys. zł.

Projekt miał na celu edukację historyczną młodzieży polskiej i holenderskiej odnośnie czasów drugiej wojny światowej, a w szczególności tragedii Holocaustu, której wspólnym symbolem dla Polski i Holandii jest leżący w granicach powiatu włodawskiego nazistowski obóz koncentracyjny w Sobiborze. Podczas projektu młodzież uczestniczyła w prelekcjach oraz warsztatach historycznych, podczas których poznawała ważne wydarzenia oraz osoby związane z obozem zagłady w Sobiborze.

Osią wszystkich działań podejmowanych w projekcie była próba odpowiedzenia na pytanie dotyczące przyczyn i konsekwencji tragedii, jakim był Holocaust. Młodzież w trakcie warsztatów przybliżała sobie znane osobistości oraz opracowywała na tej podstawie wystawę o polskich i holenderskich obywatelach, którzy byli więźniami obozów koncentracyjnych.

– Nadrzędnym celem projektu było przyczynienie się do zmiany nastawienia do siebie obu społeczeństw – mówi Mariusz Czuj, koordynator projektu, nauczyciel historii i radny miejski. – Przełamanie panujących stereotypów, umożliwienie uczniom poznania innej kultury, nawiązanie kontaktów z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej oraz wymiana doświadczeń nauczycieli co do sposobów nauczania młodzieży o tragedii Holokaustu w Polsce i Holandii – to było także celami tego ważnego projektu. Młodzież biorąca udział w projekcie zaprezentowała również, jakie działania należy podejmować w przyszłości, aby zachowywać pamięć o holokauście i spuściźnie osób, których ta tragedia dotknęła.

W ramach tego projektu powstała m.in. wystawa w nowo powstającym Centrum Edukacji Historycznej (w budynku po byłej stacji kolejowej w Sobiborze). (pk)