Młodzi radni już pracują

W środę, 13 kwietnia, szóstą kadencję zainaugurowała Młodzieżowa Rada Miasta. Przewodniczącą została Justyna Wysocka, uczennica I LO im. W. Jagiełły. Opiekunem rady jest wiceprzewodniczący rady miasta, wieloletni radny, nauczyciel, Marcin Wilkołazki.

Pierwsze obrady otworzył przewodniczący rady miasta Janusz Rzepka. Uczestniczyli w nich ponadto burmistrz Krasnegostawu, Robert Kościuk, wiceprzewodniczący rady miasta i opiekun młodzieżowego gremium, Marcin Wilkołazki, sekretarz urzędu Renata Stangryciuk oraz radni Ewa Kwiecień i Kamil Hukiewicz.

Burmistrz Kościuk przemawiając do młodych radnych stwierdził, że mają oni teraz możliwość sprawdzenia, jak partycypuje się w zarządzaniu miastem. Według niego, z punktu widzenia mieszkańców, młodzieżowa rada jest to coś, co pozwoli budować przyszłość miasta. – Wy, jako młodzi mieszkańcy Krasnegostawu, będziecie wpływać na to, jak będzie kształtowało się i rozwijało nasze miasto. Wasze głosy będą dla nas niezwykle cenne. Kreujecie przyszłość miasta, możemy korzystać z waszych pomysłów – mówił do młodych radnych włodarz Krasnegostawu, życząc im wielu dobrych inicjatyw oraz sukcesów w ich realizacji.

W Młodzieżowej Radzie Miasta Krasnystaw VI kadencji zasiadają: Antonina Buk (PSP nr 1), Hanna Zbrońska (PSP nr 1), Karol Śmigasiewicz (PSP nr 4), Zofia Nowacka (PSP nr 4), Kornelia Czerniak (PSP nr 5), Alicja Wójtowicz (PSP nr 5), Bartłomiej Sadowski (I LO), Justyna Wysocka (I LO), Mikołaj Raczkowski (II LO), Kacper Kowalski (II LO), Amelia Łepik (ZS nr 1), Paulina Lipa (ZS nr 1), Oliwia Stefańczyk (ZS nr 2), Kacper Sokół (ZS nr 2) i Dawid Hamelusz (Społeczne LO).

Młodzi radni złożyli ślubowanie i wybrali prezydium rady. Przewodniczącą została Sylwia Wysocka, zaś wiceprzewodniczącym – Bartłomiej Sadowski. Oboje uczą się w I LO. Sekretarzem wybrano Mikołaja Raczkowskiego. W komisji rewizyjnej z kolei znaleźli się: Kacper Kowalski, Oliwia Stefańczyk i Hanna Zbrońska.

W wolnych wnioskach poinformowano o działaniach, jakie młodzieżowa rada podejmowała w ostatnim czasie, czyli m.in. o udziale w miejskim zespole chmielakowym, o pracach związanych z realizacją drugiej edycji projektu wokalnego Krasnystaw Young Vocal Challenge, a także o przygotowaniach do prowadzenia kanałów i profili młodzieżowej rady w social mediach. W myśl przepisów prawa młodzieżowa rada miasta ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, może również zgłaszać wnioski i składać postulaty.

Opiekun młodzieżowej rady miasta, Marcin Wilkołazki podkreśla, że ustawa o samorządzie gminnym obliguje gminy do podejmowania działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród swoich mieszkańców, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. – Jedną z form realizacji tego zadania jest funkcjonowanie młodzieżowej rady – twierdzi wiceprzewodniczący rady. – Działalność w młodzieżowej radzie jest praktyczną nauką samorządności, ale też zapewnia młodym osobom możliwość podejmowania własnych inicjatyw, wypowiadania opinii w wielu sprawach i reprezentowanie interesów uczniów krasnostawskich szkół.

Nowa kadencja to nowe wyzwania dla młodych radnych. Przede wszystkim czeka nas druga edycja wydarzenia muzycznego Krasnystaw Young Vocal Challenge. Ponadto młodzieżowa rada zamierza ustanowić rekord Polski lub Guinnessa związany z Krasnostawskimi Chmielakami. W obszarze inwestycyjnym natomiast młodzi krasnostawianie chcą zabiegać o sztuczne lodowisko, skatepark i rozwój naszej bazy sportowo-rekreacyjnej. Chcą także mieć swój udział w rewitalizacji Zaułka Nadrzecznego – dodaje Marcin Wilkołazki.

Nowo wybrana przewodnicząca młodzieżowej rady, Justyna Wysocka, zaznacza, że to jest jej pierwsza kadencja. – Mimo to posiadam już doświadczenie we współpracy z radnymi poprzedniej kadencji oraz miejskim samorządem – przekonuje. – Ja i moi rówieśnicy mamy wiele pomysłów na udział młodych osób w życiu i rozwoju miasta, dlatego teraz będąc przewodniczącą zamierzam wspólnie z pozostałymi radnymi wcielać je w życie.

Bliskie są mi sprawy kultury i sportu, ale dobrze czuję się również w planowaniu i organizacji przedsięwzięć skierowanych do młodzieży. Chciałabym także, aby nasza rada w większym stopniu zaangażowała się w planowanie przyszłych miejskich inwestycji – dodaje Justyna Wysocka. (ps)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here