Młodzi wychodzą z dołka

Niemal 10-osobowa grupa włodawskiej młodzieży z problemami realizuje program profilaktyczny skierowany do chłopców w wieku 18-21 lat wyodrębnionych ze względu na wspólne potrzeby, w szczególności w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu lub używaniu narkotyków pt. „Nie przegraj!” Autorami programu jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie.

– Program „Nie przegraj!” w oparciu o konkretne przykłady własnych przeżyć i doświadczeń osób pozbawionych wolności, ma na celu przedstawienie młodzieży czynników kryminogennych, takich jak kontakty z elementem przestępczym, nadużywanie alkoholu i używanie środków odurzających – mówi Elżbieta Sołoducha z Centrum Wolontariatu.

W ramach zajęć edukacyjno-profilaktycznych, odbywających się w Gabinecie Wsparcia Profesjonalnego „Ostoja” przy ul. 11 listopada 6 we Włodawie oraz podczas zajęć plenerowych, uczestnicy nabędą wiedzę o uzależnieniu, będą mogli skonfrontować swoją wiedzę oraz doświadczą, że niesienie mądrej i pożytecznej pomocy jest ważne w aspekcie alternatywy dla czasu spędzonego przy używkach.

– Ciekawą forma terapii jest pomoc tej grupy młodzieży w remoncie domu starszego pana, dobrowolne oddanie krwi i wizyta w punkcie krwiodawstwa – dodaje E. Sołoducha. – Dla młodzieży będzie to bardzo wyraźny przekaz ostrzegający zarówno przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, problemowych, mogących skutkować konfliktem z wymiarem sprawiedliwości, jak i eksperymentowaniem z wszelkiego rodzaju używkami, co może skutkować wystąpieniem uzależnienia.

Dodatkowo młodzież będzie miała poczucie, że ich praca, zaangażowanie i chęć zrobienia czegoś razem, konstruktywnego, pożytecznego przyniosła pożądane efekty. A etap końcowy czyli remont domu starszego pana będzie zbudowaniem satysfakcji i wiary, że można inaczej spędzić czas wolny. Dodatkowo wspólne działanie grupy chłopców może być dla nich zaczątkiem nawyku pracy, którego wielu z nich nie posiada. A pan, któremu chłopcy pomogą w remoncie domu, odzyska wiarę w dobro i bezinteresowną pomoc innych ludzi.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie oraz MONAR Lublin, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa OT we Włodawie.

Program profilaktyczny współfinansowany jest przez Urząd Miejski we Włodawie ze środków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie. (-)