Młyn, skatepark, ogródek jordanowski i USC w jednym worku

Miasto składa do ministerstwa wniosek o zmianę warunków promesy i zakresu projektu zakładającego m.in. rewitalizację młyna Michalenki. Zamiast planowanych pierwotnie dociepleń sześciu szkół urzędnicy chcą oprócz młyna zrewitalizować Urząd Stanu Cywilnego, ogródek jordanowski, skatepark w parku i miejskie skwery.

Pierwotnie miasto planowało w ramach jednego wielkiego zadania zrewitalizować młyn Michalenki i docieplić sześć placówek oświatowych. Przedsięwzięcie to oszacowano na 46,8 mln zł, z czego 41,8 mln zł to dotacja z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Oferty przetargowe przekraczały możliwości finansowe miasta, które jednak wysupłało dodatkowe pieniądze, ale ostatecznie wybrany wykonawca na pół godziny przed planowanym podpisaniem umowy wycofał się z tego. Urzędnicy jeszcze raz oszacowali koszty zadania i postanowili wystąpić do ministerstwa o zmianę warunków promesy w związku z otrzymaną dotacją. Ostatecznie rewitalizacja młyna i docieplenie szkół mają być realizowane w ramach dwóch osobnych zadań.

– W najbliższych dniach wniosek o zmianę zakresu zostanie złożony – informuje Gabinet Prezydenta Chełma. – W nowej propozycji ujęte zostały między innymi młyn, budynek Urzędu Stanu Cywilnego, skwery, Ogródek Jordanowski czy skatepark w Parku Miejskim. Jeżeli otrzymamy zgodę, wówczas podamy bardziej szczegółowe informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia.

Z kolei niedawno chełmscy radni zgodzili się na sesji wyłożyć dodatkowe pieniądze, aby zapewnić wkład własny na termomodenizację placówek oświatowych w związku z tym, że pojawiła się możliwość aplikowania o dotację na ten cel. W grę nie wchodzą jednak wszystkie szkoły, których docieplenia przewidywano wcześniej. W ramach dużego projektu, na który pozyskano 41,8 mln zł rządowej dotacji, a który „nie wypalił” według pierwotnych założeń, planowano termomodernizacje: IV LO, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8 i ZS-P nr 3. Teraz miasto planuje aplikować o dofinasowanie na docieplenie czterech szkół: SP nr 1, SP nr 4, SP nr 7 i SP nr 8. Dotacja, o którą ubiega się miasto wynosi 14,2 mln zł, a łączny koszt inwestycji to 22,1 mln zł. (mo)

News will be here