Modernizacja ważnej magistrali

Ciepłownicy z LPEC realizują kolejny etap remontu (w ciągu ulic Diamentowa – Jana Pawła II) strategicznej magistrali ciepłowniczej DN 700, zasilającej w ciepło głównie zachodnią cześć Lublina.


Tegoroczne remonty są częścią modernizacji całego odcinka, począwszy od wyjścia z elektrociepłowni na Wrotkowie, poprzez rurociągi w ciągu ulic: Diamentowej, Krochmalnej, Jan Pawła II, Armii Krajowej, Bohaterów Monte Cassino i Nałęczowskiej. Jego długość liczy 4,9 km, z czego przebudowanych zostało 2,1 km.

W ciągu ulic Diamentowa – Jana Pawła II modernizacja sieci prowadzona jest obecnie na dwóch jej odcinkach. Pierwszy, o długości 650 m, biegnie od skrzyżowania Diamentowej z Wrotkowską. Drugi – 300-metrowy – leży w rejonie ronda Narodowych Sił Zbrojnych. Prace na obu odcinkach potrwają do końca lipca i nie spowodują żadnych utrudnień dla kierowców. Natomiast muszą się z nimi liczyć rowerzyści – na czas remontu, w miejsce rozebranych tras rowerowych, przygotowano dla nich ścieżki zastępcze wysypane szutrem, ale jest on regularnie utwardzany przez ekipę remontową.

W drugiej połowie wakacji ruszy remont kolejnego odcinka „magistrali czubowskiej”. Chodzi o 600-metrowy odcinek w rejonie skrzyżowania Jana Pawła II i Filaretów.

Rurociągi biegnące wzdłuż ul. Jana Pawła II liczą sobie ok. 40 lat i wymagają gruntownego oraz kompleksowego przeglądu technicznego i wykonania niezbędnych napraw.

Remont sieci ciepłowniczej biegnącej wzdłuż ulicy Jana Pawła II to część współfinansowanego ze środków UE projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin”. W jego ramach wyremontowane zostaną strategiczne dla miasta, a powstałe w latach 1970-1990 rurociągi zasilające Czuby, Konstantynów, Czechów, Śródmieście, Rury, Kalinowszczyznę, Rudnik, Felin, Bronowice, Hajdów-Zadębie – w sumie 23 km sieci ciepłowniczych. Do tej pory zmodernizowano łącznie 7,3 km rurociągów.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie strat ciepła w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła. W efekcie tym samym zmniejszy się zużycie energii pierwotnej w elektrociepłowniach zasilających system ciepłowniczy, co poprawi stan powietrza w Lublinie i jego okolicach oraz zmaleje emisja gazów cieplarnianych. A w liczbach – zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oszacowano na poziomie 27, 875 gigadżuli w skali roku, spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) na 7,788 ton rocznie, a zmniejszenie emisji pyłów na 4,14 ton rocznie.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 75 799 412, 75 zł. Przyznane dofinansowanie w kwocie 35 600 000 zł pochodzi z Funduszu Spójności w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Joanna Dudziak