Monografia urszulińska na podium

Wielkie wyróżnienie otrzymała monografia „Dzieje pożarnictwa w Urszulinie i okolicy” autorstwa druhów jednostki OSP Urszulin Adama Panasiuka, Mariusza Kucharskiego i Andrzeja Stefanowicza. W XI konkursie na prace popularyzatorskie i badawcze dotyczące historii pożarnictwa w Polsce, zorganizowanym przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zajęła trzecie miejsce.

 

– Monografia spotkała się w Urszulinie, w naszym powiecie i województwie z bardzo pochlebnymi opiniami. Postanowiliśmy więc zgłosić do konkursu i poddać się werdyktowi szanownej komisji, składających się z historyków ruchu strażackiego w Polsce. Ich recenzje o naszej pracy były bardzo pozytywne – mówi Mariusz Kucharski, który w imieniu współautorów odebrał 25 listopada sali konferencyjnej Muzeum Niepodległości w Warszawie podziękowania i nagrodę.
– Nam nie chodzi o nagrodę, lecz o podkreślenie wysiłku i ciężkiej pracy naszych druhów kolegów, którzy poświęcają dużo swojego prywatnego czasu nie tylko na akcje bojowe, ale również na działalność w sferze społecznej i religijnej. Bo ta monografia jest przede wszystkim o nich i o naszych przodkach, którzy tworzyli podwaliny pod budowę ruchu strażackiego w Urszulinie, naszej gminie czy powiecie. Dla upamiętnienia tego wszystkiego stworzyliśmy izbę pamięci, gromadzimy elementy umundurowania naszych poprzedników, założyliśmy biblioteczkę, do której udało się nam dołączyć kilka roczników „Strażaka” z lat 50. i 60. Dużą wagę kładziemy również na staranne i bieżące prowadzenie kroniki – wylicza Andrzej Stefanowicz.
Inicjatorem napisania monografii był lokalny historyk, a obecnie wicestarosta włodawski Adam Panasiuk. – Zadanie było trudne, gdyż wiele dokumentów z tego zakresu uległo zniszczeniu podczas wojny. Ale przeprowadzając kilkadziesiąt wywiadów, dokonując kwerendy prasy, lokalnych kronik udało się nam zapełnić „białe plamy” w historii naszych jednostek OSP. Materiały gromadzimy dalej, być może na kolejne lecie naszej OSP stworzymy II wydanie monografii, a może ktoś pokusi się na monografię pożarnictwa całego powiatu? To wyróżnienie dodaje nam energii do dalszego działania. (pk)