Mówili o przygotowaniach do sezonu

(16 maja) W posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku we Włodawie uczestniczyło kilkanaście osób, w tym przedsiębiorcy z Okuninki. Mówiono o przygotowaniach do sezonu letniego i najpilniejszych problemach z tym związanych. Policja i służby zapewniają, że są przygotowane na tysiące turystów.

O przygotowaniach do sezonu turystyczno-wczasowego jako pierwsza mówiła przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji – st. asp. Kinga Zamojska-Prystupa. – Jak co roku siły powiatowe policji wzmocni nad Białym oddział prewencji. Szesnastu policjantów będzie dodatkowo pełniło dyżur od 1 lipca do końca sierpnia. Oczywiście zarówno przed 1 lipca, jak i w miesiącach letnich będą wzmożone patrole policjantów z naszej komendy.
Reprezentant Komendy Powiatowej PSP mówił głównie o pomocy strażaków na wodzie, wspomniał też o realizowanych na bieżąco kontrolach budynków hotelarsko-gastronomicznych oraz o stałej gotowości strażaków do interwencji. Miał też prośbę do wójta gminy Włodawa, by poprawił tzw. slip, czyli miejsce, gdzie jest wodowana łódź.

Wójtowie gmin Włodawa i Urszulin poruszali sprawę kąpielisk w sezonie. Nad Jeziorem Białym będą cztery kąpieliska – trzy przygotowane przez gminę i jedno prywatne. Wójt Dariusz Semeniuk przypomniał o tym, że woda w jeziorze jest bardzo czysta. Jego zdaniem poprawiła się też czystość przy obwodnicy, choć idealnie nie jest. Wójt obiecał także zwiększenie liczby sanitariatów przed otwarciem sezonu, jednocześnie utyskiwał na wandali, którzy niszczą toalety. Zaapelował też do policji, by bardziej przestrzegała zachowania ciszy nocnej. Z kolei wójt Tomasz Antoniuk apelował do policji do częstsze patrole, zwłaszcza nocami, nad jeziorami. Mówił także o rozstrzyganiu przetargów na obsługę kąpielisk nad jeziorami: Rotcze, Sumin i Grabniak.

Pozytywne informacje miał Mariusz Januszko, powiatowy inspektor nadzoru sanitarnego, na temat zarówno sytuacji epidemiologicznej w powiecie, jak i stanu czystości kąpielisk. – Zakażeń jest stosunkowo niewiele, a sytuacja pandemiczna nie jest już na razie zagrożeniem. Każdego dnia mamy po kilka pozytywnych wyników. Wróciliśmy już do naszych przedpandemicznych statutowych obowiązków, jak np. kontrola sanitarna obiektów,m.in. nad J. Białym przed sezonem. Będziemy badać stan wód i kąpielisk. Na razie nie widzę powodów do niepokoju.

W dyskusji głos zabrali także lokalni przedsiębiorcy. Andrzej Rysz zwrócił uwagę na niedostateczne oświetlenie miejscowości w sezonie. Jego zdaniem latarnie są wyłącznie zdecydowanie za wcześnie. Poruszył także temat zakłócenia ciszy nocnej, jeżdżących po plaży hulajnóg i rowerzystów. Włodzimierz Lisowski zaapelował o egzekwowanie zakazu jeżdżenia rowerami po ciągach do tego nieprzeznaczonych. Apelował po raz kolejny o przestrzeganie zakazu picia alkoholu tak na plaży, jak i na pomostach. Jego zdaniem egzekwowanie tego zakazu przez policję jest mocno problematyczne.

W dyskusji głos zabrał również radny powiatowy Mirosław Konieczny. Zgłosił brak punktu medycznego nad Jeziorem Białym. Mówił także o braku całościowego monitoringu Okuninki. Jego zdaniem ma to wpływ na zmniejszenie się poczucia bezpieczeństwa przez wczasowiczów. (pk)