Możesz zostać strażnikiem miejskim

Cztery osoby znajdą zatrudnienie w lubelskiej Straży Miejskiej, która ogłosiła nabór do służby. Chętne osoby mogą składać dokumenty do niedzieli, 12 stycznia.


– Oferujemy stabilne zatrudnienie, wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2700 złotych brutto – w taki sposób Straż Miejska zachęca do składania ofert. Umowy zostaną zawarte na rok. Strażnicy przejdą wówczas tzw. szkolenia podstawowe. – Po roku zatrudnienia i pozytywnie zdanym egzaminie będzie możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony i awansu na stanowisko młodszego strażnika z wynagrodzeniem zasadniczym 3 tysiące złotych – czytamy na stronie Straży Miejskiej. Do tego dochodzą „trzynastka” czy dodatek za wieloletnią pracę w wysokości nawet 20 %

Aby zostać strażnikiem miejskim trzeba m.in.: mieć ukończone 21 lat, posiadać polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie, być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym i korzystać z pełni praw publicznych. Nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego ani za umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie m.in. wyższe wykształcenie. Preferowane kierunki to: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne lub narodowe, ochrona środowiska czy pedagogika. Przyda się też np. prawo jazdy, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (np. w policji), znajomość języków obcych czy ukończenie szkolenia z zakresu samoobrony.

Chętni mogą składać dokumenty do niedzieli, 12 stycznia. Rekrutacja będzie się składała z czterech etapów. W planie są m.in. testy sprawnościowe, test wiedzy czy rozmowy kwalifikacyjne. Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej. GR