Na bakier nie tylko z płodnością

Najrzadziej zawierane małżeństwa i najstarsze społeczeństwo. Jeden z najniższych współczynników płodności i dzietności oraz największy ubytek ludności. To obraz Chełma na tle innych samorządów województwa lubelskiego wyłaniający się z najnowszych danych urzędu statystycznego.

Urząd Statystyczny w Lublinie opublikował raport pt. „Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego w 2020 r.”. To skarbnica wiedzy o Chełmie i powiecie chełmskim na tle innych samorządów województwa. Niestety, większość tych danych jest dla naszego miasta wyjątkowo niekorzystna. Z publikacji wynika, że stan ludności zmniejszył się prawie we wszystkich powiatach województwa.

Jednak największy ubytek ludności, spowodowany ujemnym przyrostem naturalnym i saldem migracji, wystąpił w Chełmie, a także w powiecie hrubieszowskim (po 1,3 proc.). Z danych urzędu statystycznego wynika, że nastąpił wzrost średniej wieku ludności, co jest skutkiem wydłużania się przeciętnego trwania życia oraz niskiej liczby urodzeń. Najmłodsze społeczeństwo mieszka w powiecie łukowskim (mediana wieku 38,9 lat), a najstarsze – i tu znowu zła wiadomość dla chełmian – w Chełmie (44,6 lat) oraz w powiecie krasnostawskim i puławskim (po 44,0 lata).

Ciekawostką, jeśli chodzi o sprawy damsko-męskie jest fakt, że w 2020 r. w województwie lubelskim najwięcej kobiet na 100 mężczyzn przypadało w Lublinie (117), a następnie w Chełmie i Zamościu (po 113). Nie przekłada się to u nas wcale na liczbę małżeństw. W ub.r. mieszkańcy Chełma najrzadziej w województwie lubelskim zawierali małżeństwa (3,12 promila), a dla porównania najczęściej robili to mieszkańcy powiatu radzyńskiego (4,44 promila).

Najniższy udział procentowy dzieci w wieku 0-14 lat w ogólnej liczbie mieszkańców również odnotowano w Chełmie (12,6 proc.) Kolejna niekorzystna dla nas wiadomość w odniesieniu do demografii: w 2020 r. w województwie lubelskim najwięcej dzieci w przeliczeniu na 1000 mieszkańców urodziło się w powiecie łukowskim (10,85 promila), natomiast Chełm zajął pod tym względem drugie miejsce od końca – (6,74 promila, gorszy wynik mają tylko w powiecie hrubieszowskim – 6,19 promila).

W ub.r. w skali całego województwa nie było powiatu, w którym współczynnik dzietności osiągnąłby wartość powyżej 2. Najwyższy współczynnik odnotowano w powiecie łukowskim (1,58), następnie w ryckim (1,56) i łęczyńskim (1,46), zaś najniższy w powiecie hrubieszowskim (0,97) i – niestety – znowu w Chełmie (1,04). Na tapetę poszła też płodność. Analogicznie – najwyższy jej współczynnik odnotowano w powiecie łukowskim (47,55), a najniższy w powiecie hrubieszowskim (28,28), a następnie w Chełmie (30,44).

I jeszcze jedna niekorzystna informacja wynikająca z ostatnich danych US związana z saldem migracji stałych w powiatach województwa. Największy ubytek ludności w 2020 r. „wynikający z przewagi odpływu nad napływem” odnotowano właśnie w Chełmie (saldo migracji stałych minus 7,11 promila). Z opracowania urzędu statystycznego wynika, że w 2020 roku Chełm liczył 61,1 tys. mieszkańców. Z kolei według bardziej aktualnych danych, o które poprosiliśmy ostatnio w chełmskim ratuszu, liczba mieszkańców Chełma zameldowanych na pobyt stały na dzień 20 października br. wynosiła 58 286. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here