Na Kośminku przybędzie miejsc parkingowych

Na tym odcinku ul. Przerwy-Tetmajera w miejscu trawnika powstanie parking

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie wybrał wykonawcę oczekiwanych przez mieszkańców od lat miejsc parkingowych wzdłuż ul. Przerwy-Tetmajera. Nowy parking będzie zlokalizowany w sąsiedztwie znajdującej się tu Szkoły Podstawowej nr 32. Remont przejdzie także przylegający do niego chodnik.

Prace w ramach tego zadania zrealizuje firma Rafał Król ANBUD PPHU z Lublina, która otrzyma za swoje usługi ponad 292 tys. zł. To nieco mniej niż zapisano w budżecie, gdyż urzędnicy szykowali się na wydatek rzędu ok. 308 tys. zł.

Szczegółowy zakres przewidzianych robót obejmuje rozbiórkę istniejącego ciągu pieszego, usunięcie tzw. kolizji z sieciami podziemnymi, budowę miejsc postojowych i nowego chodnika, przesadzenie i nasadzenie drzew oraz krzewów, założenie trawników, a także montaż nowego oznakowania pionowego.

Łącznie drogowcy wybudują przy ul. Przerwy-Tetmajera 27 miejsc parkingowych, z których 2 zostaną zarezerwowane dla osób z niepełnosprawnościami. Nawierzchnia parkingu będzie wykonana z betonowej kostki brukowej, podobnie jak chodnik, który zgodnie z dokumentacją ma zostać odnowiony na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Bogusławskiego. Dodatkowo na wysokości wejścia głównego do budynku SP 32 powstanie awaryjny wjazd na teren szkoły.

Wszystkie roboty powinny zostać zrealizowane w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy.

Marek Kościuk