Nad Bystrzycą ma być cudnie

– Miasto przystępuje do kolejnego etapu prac związanych z rewitalizacją doliny rzeki Bystrzycy. Wydział Inwestycji i Remontów skierował zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji do sześciu firm. Koncepcja ta w późniejszym czasie będzie podstawą do dalszych prac. W maju miasto wybierze firmę, która opracuje koncepcję, a prace nad jej przygotowaniem potrwają do listopada tego roku – informuje Beata Krzyżanowska z biura prasowego lubelskiego ratusza.
Wybrana firma opracuje koncepcję na podstawie przedstawionych właśnie materiałów, które uszczegóławiają projekty w zakresie przestrzennym i lokalizacyjnym.
– Materiały wyjściowe do opracowania koncepcji „Programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy” zostały przygotowane na podstawie prowadzonych konsultacji społecznych i uzgodnień z zainteresowanymi środowiskami. Projekty zawierają krótką charakterystykę, lokalizację i oczekiwania społeczne – dodaje Krzyżanowska.
Cały program rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy składa się z ponad 20 pojedynczych projektów. Wśród nich oprócz inwestycji, które uregulują bieg rzeki i poprawią bezpieczeństwo w okolicy rzeki oraz Zalewu Zemborzyckiego znalazły się projekty, które będą podnosiły atrakcyjność tych terenów dla mieszkańców. Za około pięć lat powstaną miejsca plażowe nad Bystrzycą. Program zakłada też propozycję budowy 13 ścieżek rowerowych z całą infrastrukturą. Nad rzeką powstanie również 6 przystani kajakowych i zostaną odtworzone lub utworzone cztery parki.
Jedną z ciekawszych i oczekiwanych inwestycji jest budowa centrum żeglarstwa, w ramach którego postałoby między innymi zaplecze dla Lubelskiego Klubu Morsów i muzeum Bystrzycy. Jeśli program wejdzie w życie, to będziemy mogli też podziwiać pięć młynów wodnych na rzece.
– Do realizacji w ramach zagospodarowania doliny Bystrzycy zakwalifikowane są także rewitalizacja Parku Ludowego oraz Parku Bronowickiego, utworzenie Parku Zawilcowa oraz Zagospodarowanie Błoni pod Zamkiem. Te projekty nie zostaną objęte opracowywaną koncepcją, będą natomiast realizowane w ramach innych programów ze względu na sposób pozyskiwania środków finansowych – informuje Beata Krzyżanowska.
Wszystkie te inwestycje mają kosztować około 450 milionów złotych. Prace związane z opracowaniem koncepcji rozpoczną się w maju, a zakończą w listopadzie tego roku. Dokładny wykaz i charakterystykę projektów możemy znaleźć na stronie internetowej www.bystrzyca.lublin.eu. MJ