Nadjeżdża ekspresówka

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S12 między Dorohuczą a Chełmem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, umowa z wykonawcą odcinka o długości 22,5 km zostanie podpisana w połowie tego roku.

W przetargu na wyłonienie wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S12 między Dorohuczą a Chełmem wpłynęło 10 ofert. Lubelski oddział GDDKiA informuje, że osiem z nich „zmieściło się” w budżecie, wynoszącym 957,7 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na około 760 mln zł, złożyła firma Stecol Corporation. Pracownicy lubelskiego oddziału GDDKiA mówią, że przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, planują podpisać umowę z wykonawcą w połowie tego roku.

Odcinek Dorohucza – Chełm Zachód będzie liczył 22,5 km. Początek planowany jest w miejscowości Chojno Nowe Drugie (gmina Siedliszcze). Trasa przebiegać będzie nowym śladem wzdłuż obecnej DK12, w większości po jej północnej stronie. W Tytusinie (gmina Chełm) ekspresówka przetnie DK12 i od południowej strony ominie Stołpie, gdzie planowana jest budowa pary „miejsc obsługi podróżnych (MOP Stołpie)”. Połączy się z obwodnicą Chełma na węźle „Chełm Zachód”. W ramach inwestycji planowana jest m.in. budowa mostu, 14 wiaduktów oraz czterech przejść dla dużych i średnich zwierząt. Powstanie także węzeł drogowy Siedliszcze.

Droga ekspresowa S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku będzie liczyć ok. 75 km. W całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga, po dwa pasy w każdym kierunku oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego.

Wykonawcy na odcinku Piaski – Dorohucza oraz Chełm – Dorohusk też już są Lubelski oddział GDDKiA informuje, że dla obwodnicy Chełma o długości ok. 13,6 km Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi obecnie postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie tej decyzji umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót w terenie. Wybrano już także najkorzystniejsze oferty w przetargach na wyłonienie wykonawców odcinków Piaski – Dorohucza oraz Chełm – Dorohusk. Nie było od nich odwołań i trwa już obligatoryjna kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączono fragment o długości ok. 5,7 km na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków. To dlatego, że w rejonie planowanego węzła Dorohucza stwierdzono odpady przemysłowe pod warstwą ziemi.

– W związku z tym podjęliśmy decyzję o ominięciu składowiska – informują w lubelskim oddziale GDDKiA. – Wiąże się to ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami. Trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej (Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i dokumentów przetargowych) dla tego fragmentu trasy. (opr. mo)