Nagroda za muzykalność i kulturę brzmienia

La Musica na scenie poznańskiego konkursu

Lubelski Chór „La Musica” działający przy Szkole Podstawowej Nr 16 im. F. Chopina w Lublinie zdobył dwie nagrody na prestiżowym I Konkursie Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. S. Stuligrosza w Poznaniu.


Działający od 25 lat chór z Czechowa „wyśpiewał sobie” w Poznaniu dwie nagrody: Nagrodę Specjalną Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, profesor Haliny Lorkowskiej oraz Nagrodę Prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, prof. Dariusza Dyczewskiego, za muzykalność i kulturę brzmienia. Grupa starsza chóru mogła wziąć udział w konkursie dzięki nominacji podczas październikowego XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów A Capella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. (EM.K.)