Nagroda za nieoczywiste środki wyrazu

W tym roku jury oceniało 26 prezentacji scenicznych przygotowanych przez zespoły z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, domów kultury oraz placówek wychowawczych. Repertuar był zróżnicowany – od klasyki poczynając, poprzez literaturę współczesną, po realizacje w pełni autorskie. Jurorzy przyznali dwie równorzędne pierwsze nagrody. Otrzymali je: Teatr NERO z Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach za konsekwentne wykorzystanie formy czarnego teatru w spektaklu „Szafa” w reżyserii Arkadiusza Jurka oraz Teatr KONTAKT z Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie za zaprezentowanie nieoczywistych środków wyrazu w opowiadanej historii w spektaklu „Pani M.” w reżyserii Sebastiana Jakimiuka. Jury przyznało również nagrodę indywidualną dla Magdaleny Horszczaruk za rolę tytułową w spektaklu „Pani M.” teatru KONTAKT z MDK. (p)

News will be here