Jakie jest najbardziej zielone miasto w Polsce?

Portal Rynekpierwotny.pl pokusił się o zestawienie najbardziej zielonych miast w Polsce. Jak w rankingu wypadł Lublin? Powodu do hurraoptymizmu nie mamy. W gronie największych miast gorzej jest tylko w Krakowie, Warszawie i we Wrocławiu. Lider zestawienia, Katowice, a także druga Bydgoszcz, mogą cieszyć się co najmniej dwukrotnie większą powierzchnią terenów zielonych niż Kozi Gród!
Masowa wycinka drzew po wprowadzeniu nowych przepisów sprawiła, że temat zieleni w miastach stał się bardziej dostrzegany. Jak podkreślają autorzy rankingu, nie dysponujemy aktualnymi informacjami o liczbie miejskich drzew wyciętych na początku 2017 r. Takie dane będą dostępne dopiero za pewien czas. Warto jednak sprawdzić, jakimi zasobami zieleni jeszcze niedawno dysponowały miasta w Polsce.
Dane GUS-u na temat zieleni miejskiej są ciekawe, ale ukazują się z pewnym opóźnieniem. Główny Urząd Statystyczny musi zbierać i opracowywać informacje, które gminy przesyłają na formularzach SG – 01. Dlatego nie mamy jeszcze podsumowania powierzchni miejskich terenów zielonych z 2016 r. W Banku Danych Lokalnych GUS-u można natomiast znaleźć statystyki dla 2015 r. dotyczące udziału parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w całej powierzchni miasta. Główny Urząd Statystyczny nie podaje wprawdzie udziału lasów w powierzchni miast, ale tę wartość można stosunkowo łatwo obliczyć – przyznają autorzy zestawienia, prezentując udział lasów oraz innych terenów zielonych (parków, zieleńców, terenów zieleni osiedlowej) w powierzchni zajmowanej przez największe polskie miasta.
Najbardziej zielonym z największych miast w Polsce są Katowice. Jak wynika z analizy portalu RynekPierwotny.pl w stolicy Górnego Śląska parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej stanowią 6% powierzchni, a udział lasów wynosi aż 40%.
Najmniej „zielona” metropolia, czyli Kraków cechuje się łącznym udziałem lasów, parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej wynoszącym zaledwie 9% . Taka sytuacja wydaje się niepokojąca, zważywszy na jakość powietrza w Krakowie. Warto również zwrócić uwagę, że w stosunku do 2005 r. udział krakowskich terenów zielonych wzrósł tylko o 1 punkt procentowy. W 2015 r. pod względem udziału powierzchni zajętych przez roślinność nie najlepiej prezentowały się też dwa inne polskie miasta – Wrocław oraz Łódź – dodaje Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl
Niestety, kolejnym miastem od końca w rankingu, tuż za Łodzią, jest Lublin. W naszym mieście udział terenów zielonych wynosi 16,8%, z czego lasów jest 11,1% (1644,89 ha), a parków i zieleńców 5,7% (833,22 ha). To prawie trzy razy mniej niż w Katowicach! Nieco lepiej sytuacja wygląda w Świdniku. Tutaj tereny zielone stanowią ponad 22% powierzchni miasta (14,26% lasów i 8 % parków i zieleńców).
Jak zaznaczają autorzy klasyfikacji, w skali całego kraju można zauważyć duże rozbieżności związane z udziałem terenów zielonych. Zróżnicowanie sytuacji staje się bardzo widoczne, gdy porównamy dane z wszystkich miast na prawach powiatu. W analizowanej grupie można znaleźć np. rekordowy Chorzów z udziałem parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej wynoszącym 21% (według danych z 2015 r.). Takie same tereny z roślinnością stanowią tylko 1% powierzchni Mysłowic, Piotrkowa Trybunalskiego, Białej Podlaskiej, Świnoujścia oraz Zielonej Góry. Ostatnie z wymienionych miast na szczęście wyróżnia się największym udziałem lasów (aż 53%). Bardzo wysokie wyniki odnotowano także na terenie Sopotu (52%), Gdyni (44%), Katowic (40%) i Jaworzna (37%).
Pod względem udziału lasów (zarówno prywatnych, jak i państwowych), najgorzej prezentują się następujące miasta: Rzeszów (3%), Zamość (2%), Siemianowice Śląskie (1%), Łomża (1%) oraz Krosno (1%). Warto wspomnieć, że stolica Podkarpacia przed powiększeniem terytorium miała jeszcze mniejszy odsetek lasów (ok. 0,1% powierzchni).
Po zsumowaniu informacji dotyczących lasów oraz parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej można sprawdzić, które polskie miasta na prawach powiatu w 2015 r. były najbardziej „zielone”. Na ten tytuł zasługuje Sopot (59% powierzchni zajętej przez tereny zielone). Bardzo wysokie wyniki odnotowano też dla Zielonej Góry (54%), Gdyni (46%) oraz Katowic (46%). Średnia wartość dla miast na prawach powiatu wyniosła 20%.
Znacznie gorsze wyniki odnotowano m.in. na terenie Konina (6%), Tarnowa (6%), Rzeszowa (5%), Łomży (4%) oraz Krosna (3%).
KB, RynekPierwotny.pl

W liczbach

Lublin
147 km2 – powierzchnia miasta
11,1 % – 1644,89 ha zajmują lasy
5,7 % – 833,22 ha zajmują parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej
Świdnik
20 km2 – powierzchnia miasta
14,26 % – 290,28 ha zajmują lasy
8 % – 162,90 ha zajmują parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej