Najwięcej zwolnień na choroby układu oddechowego

W pierwszych dwóch miesiącach zarejestrowano ponad 5 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Najczęstszą przyczyną absencji były choroby układu oddechowego – wynika z najnowszych danych ZUS.

– W lutym zarejestrowano 2,4 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 24 mln dni absencji chorobowej (z tytułu choroby własnej, opieki nad dzieckiem oraz opieki nad innym członkiem rodziny). W porównaniu ze styczniem liczba dni absencji chorobowej spadła o 12,9 proc., a liczba zaświadczeń lekarskich – o 9,9 proc. Natomiast w porównaniu z lutym 2022 roku wzrosła zarówno liczba dni absencji o 7,1 proc., jak i liczba zaświadczeń lekarskich o 15,5 proc.- mówi Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Jak dodaje szefowa ZUS, w okresie od stycznia do lutego br. liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu choroby własnej wyniosła 4,1 mln, a liczba dni absencji chorobowej z tych zaświadczeń 42,5 mln.

Przeciętna długość zaświadczenia to 10,31 dnia. Skumulowana (od początku roku) przeciętna długość absencji chorobowej wyniosła 16,19 dnia (15,92 dnia dla mężczyzn i 16,41 dnia dla kobiet). W analogicznym okresie 2022 r. wielkości te kształtowały się odpowiednio: 17,44 dnia, 16,74 dnia oraz 18,00 dnia.

W porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. wzrosła zarówno liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej ubezpieczonych w ZUS (o 6,8 proc.), jak i liczba zaświadczeń lekarskich (o 13,0 proc.).

W pierwszym dwóch miesiącach 2023 ponad połowę (55,6 proc.) zaświadczeń z tytułu choroby własnej wystawiono kobietom. W analogicznym okresie 2022 r. odsetek ten był nieznacznie wyższy i wynosił 55,7 proc.

Najczęstszą przyczyną chorobową absencji były: choroby układu oddechowego – 20,6 proc. ogółu liczby dni absencji (8,7 mln dni absencji chorobowej), choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej – 15,8 proc. (6,7 mln dni), ciąża, poród i połóg – 13,7 proc. (5,8 mln dni), urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych 11,8 proc. (5,0 mln dni), zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 9,8 proc. (4,2 mln dni).

Jak wynika z danych ZUS, dominującą przyczyną absencji chorobowej były choroby układu oddechowego. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zauważalny jest znaczny wzrost liczby dni absencji chorobowej w tej grupie chorobowej – o 5,7 pkt. procentowego (tj. o 47,9 proc.). Spadek o 2,2 pkt. procentowego nastąpił natomiast w odniesieniu do liczby dni absencji chorobowej w związku z ciążą, porodem i połogiem. Natomiast w przypadku zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania zauważalny jest nieznaczny wzrost liczby dni absencji chorobowej o 0,1 pkt procentowego (tj. o 7,8 proc.).

W okresie styczeń-luty 2023 r. zarejestrowano 66,2 tys. zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu COVID-19 na łączną liczbę 435,7 tys. dni absencji chorobowej. (opr. pc)

News will be here