Naklejmy Lublin i poślijmy w świat

Znaczek pocztowy wydany przez Pocztę Polską z okazji 700-lecia Lublina jest już w sprzedaży.
Przedstawia współczesną i historyczną panoramę Starego Miasta (ta sprzed wieków pochodzi z miedziorytu wykonanego przez Abrahama Hogenberga w 1618 roku). Znaczek, który zaprojektował Andrzej Grosik, ma wymiary 43 na 31,25 mm. Kosztuje 2,60 zł i jest dostępny w placówkach pocztowych. Wydrukowano go w nakładzie 200 tys. egzemplarzy.
– Poczta Polska zwraca szczególną uwagę, by znaczki nie były tylko zapłatą za usługę, ale miały też charakter dzieła sztuki. Wiele z nich zdobyło prestiżowe nagrody – mówił Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, podczas uroczystej prezentacji tej filatelistycznej perełki, która odbyła się w budynku Poczty Głównej przy ul. Krakowskie Przedmieście.
Znaczkowi towarzyszy też kartka pocztowa z donżonem i kaplicą świętej Trójcy z lubelskiego Zamku. (EM.K.)