Namiastka funduszu sołeckiego

Tradycją jest, że w gminie Hańsk nie wyodrębnia się z budżetu środków na fundusz sołecki. Drobnych potrzeb nazbierało się jednak tak dużo, że zapadła decyzja o zabezpieczeniu specjalnego funduszu, z którego środki przeznaczone zostaną na najpilniejsze potrzeby sołectw.


W tym tygodniu odbędzie się sesja rady gminy Hańsk. Jednym z punktów będzie głosowanie nad projektem uchwały o wyodrębnieniu z budżetu gminy ok. 50 tys. zł. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na realizację drobnych, ale potrzebnych inwestycji w poszczególnych sołectwach. – To taki zamiennik funduszu sołeckiego – mówi wójt Marek Kopieniak.

– Jesteśmy już po spotkaniach z radnymi, sołtysami i mieszkańcami, na których powstały listy najpilniejszych potrzeb typu zakup kosiarki czy wyposażenia świetlicy wiejskiej. Na najbliższej sesji poddamy ten pomysł pod głosowanie i jeśli radni wyrażą zgodę, wkrótce po posiedzeniu będziemy realizować założenia tego projektu – dodaje wójt. (bm)