Nasi architekci najlepsi w kraju

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej opublikowała raport dotyczący uczelni kształcących architektów. Pod uwagę wzięto 35 szkół wyższych. Głównym kryterium w rankingu był wynik egzaminu na uprawnienia projektowe. Politechnika Lubelska znalazła się trzykrotnie we wszystkich zestawieniach na podium.

Według rankingu „IARP TOP 10 2021” Politechnika Lubelska trzykrotnie znalazła się na podium w następujących kategoriach: uczelnia kształcąca architektów, studia I stopnia oraz studia II stopnia.

– Pod uwagę brano liczbę absolwentów danej uczelni, którzy pozytywnie zdali egzamin na uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Uzyskanie tych uprawnień jest niezbędnym elementem do pełnego wykonywania zawodu architekta – mówi dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, prodziekan ds. studenckich Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Jak przygotowany został ranking? Po zakończeniu czerwcowej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku wszystkie okręgowe komisje kwalifikacyjne przygotowały anonimowe zestawienia dotyczące liczby zdających z wynikiem pozytywnym lub negatywnym, z wyszczególnieniem poszczególnych uczelni. Egzaminy na uprawnienia odbywają się dwukrotnie w ciągu roku i zgodnie z ustawą są przeprowadzane przez Izbę Architektów RP. Nad ich przebiegiem czuwają krajowa i okręgowe komisje kwalifikacyjne. Egzaminy w całej Polsce, we wszystkich izbach okręgowych, odbywają się w oparciu o te same zasady i jednakowy zestaw pytań, co gwarantuje ich porównywalność.

Impuls do rozwoju

Władze Wydziału Budownictwa i Architektury nie ukrywają dumy ze swoich absolwentów: – Wypadli rewelacyjnie, pokonując największe uczelnie w kraju. Ta wspaniała ocena jest potwierdzeniem wysokiego poziomu nauki na kierunku architektura. Kształcąc architektów, zwracamy szczególną uwagę na to, by po zakończeniu nauki młodzi ludzie sami mogli świadomie decydować o swojej przyszłości – z satysfakcją informuje dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski. – Wierzę, że uprawnienia, które zdobywają nasi absolwenci będą impulsem do dalszego ich rozwoju i sukcesów na polu architektury.

Również rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater wskazuje na prestiż kierunku architektura: – Architektura jest chętnie wybierana przez młodzież. Od wielu lat znajduje się w czołówce najbardziej popularnych kierunków wśród kandydatów na studia. Tym, co przyciąga do nas młodych ludzi, jest to, że kładziemy duży nacisk na pracę w multidyscyplinarnych zespołach oraz kształcimy w wymiarze praktycznym – mówi prof. Z. Pater.

Kierunek architektura funkcjonuje na PL od 18 lat. Kształcenie odbywa się we współpracy m.in. z pracowniami architektonicznymi oraz jednostkami administracji samorządowej. Taka polityka umożliwia rozwój, wymianę doświadczeń i tworzenie nowych projektów. Pozwala także, aby przyszli architekci już w czasie studiów mogli zaznajamiać się z realiami rynku, na który wkroczą za kilka lat.

MG

News will be here