Nasi stypendyści premiera

Gala wręczenia stypendiów premiera, fot. LUW

Pilnie się uczą, zbierają najlepsze oceny oraz reprezentują swoje szkoły w konkursach i olimpiadach, a teraz przyszedł moment na docenienie tych starań. W ubiegłym tygodniu w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W gronie wyróżnionych nie zabrakło uczniów szkół z terenu Chełma, Włodawy i Krasnegostawu.

Decyzją Prezesa Rady Ministrów w tym roku szkolnym stypendia otrzymało 224 uczniów ze szkół województwa lubelskiego. Stypendium przyznawane jest uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Otrzymuje je jeden uczeń danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Wysokość stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024 wynosi 500 zł miesięcznie i jest wypłacane w dwóch ratach, tj. do 30 listopada do okres od września do grudnia oraz do 30 kwietnia, z okres od stycznia do czerwca.

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2023/2024 z naszego regionu: Martyna Bzyta – Technikum Ekonomiczne nr 3 w Chełmie, Bartłomiej Chmiel – Technikum w Siennicy Różanej, Bartosz Demczuk – II LO we Włodawie, Szymon Górnicki – II LO w Chełmie, Weronika Guzik – Technikum nr 4 w Chełmie, Mateusz Jeleński – IV LO w Chełmie, Oskar Juszczak – I LO w Chełmie, Piotr Kapeluszny – Technikum nr 2 w Chełmie, Jan Kawiak – Technikum we Włodawie, Amelia Kluch – II LO w Krasnymstawie, Mateusz Kneć – Technikum w Żółkiewce, Milena Lis – I LO w Krasnymstawie, Gabriel Okoń – LO w Siedliszczu, Kamil Panas – Technikum nr 1 w Krasnymstawie, Sebastian Paw – Technikum nr 5 w Chełmie, Klaudiusz Peterewicz – Technikum w Okszowie, Bohdana Shchur – Technikum ZDZ w Chełmie, Marta Sołdaczuk – Technikum nr 1 w Chełmie, Karolina Turczyńska – Technikum nr 2 w Krasnymstawie, Gabriela Zaorska – I LO we Włodawie, Jakub Zuzaniuk – Technikum w Korolówce-Osadzie.

16 listopada w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim wręczono także dyplomy stypendystom Ministra Edukacji i Nauki. W tym roku szkolnym otrzymało je 22 uczniów z terenu województwa lubelskiego, którzy odnieśli sukcesy w nauce i sporcie, ale wśród nich nie ma reprezentantów naszego regionu. (w, fot. LUW)

News will be here