Nasze miasto prymusem wiarygodności

Lublin otrzymał certyfikat miasta inteligentnego, tzw. smart city. – Zwiększa on naszą wiarygodność na rynkach finansowych, jest magnesem dla inwestorów i może mieć znaczenie w staraniach o fundusze europejskie – uważa prezydent Krzysztof Żuk.


Certyfikat wydał Polski Komitet Normalizacyjny. Przy jego wydawaniu bierze się pod uwagę 100 wskaźników określających różne aspekty funkcjonowania miasta w 17 kategoriach, takich jak np. gospodarka, edukacja, środowisko, finanse, zdrowie, bezpieczeństwo, transport, rekreacja czy energetyka.

Lublin otrzymał certyfikat za „zgodność metod pomiaru z normą dla 96 ze 100 wskaźników”. – Było to możliwe dzięki trwającym kilka miesięcy pracom, które rozpoczęły się od dokładnej analizy metodyki opisanej w normie oraz określeniu źródeł danych do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń.

Ten etap, który zakończył się stworzeniem raportu zrównoważonego rozwoju, podlegał też ocenie PKN – informuje Katarzyna Duma z biura prasowego ratusza. GR