Naukowcy z UMCS docenieni

Wykładowcy lubelskiej uczelni po raz kolejny zostali wyróżnieni w prestiżowych konkursach. Tym razem otrzymali nagrody zarówno w dziedzinie nauk ścisłych, jak i w humanistyce.
Pracownicy Instytutu Fizyki UMCS: dr hab. Andrzej Pelc, prof. UMCS, dr Tomasz Pieńkos, dr Andrzej Trembaczowski oraz dr Artur Wójtowicz otrzymali główną nagrodę ministra środowiska w konkursie „Geologia 2018”. Jego celem jest promocja innowacyjnych usług i rozwiązań, propagowanie działań zmierzających do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska oraz wspieranie rozwoju naukowego i popularyzacja wiedzy dotyczącej geologii.

W konkursie nagrodzone zostały przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, rozwiązania naukowo-techniczne oraz fundamentalne odkrycia w tej dziedzinie. Wyróżnienie zostało przyznane naukowcom UMCS w kategorii „Przemysł, innowacje” za prace mające na celu udoskonalenie masowo-spektrometrycznych technik badań składu izotopowego pierwiastków w środowisku naturalnym i utworach geologicznych.

Jak kiedyś postrzegano kobiety w rodzinie

Kapituła Lubelskiej Nagrody Naukowej im. Prof. E. Prosta przyznała dr. hab. Małgorzacie Kołacz-Chmiel wyróżnienie za książkę „Mulier honesta et laboriosa. Kobieta w rodzinie chłopskiej”. Nagroda wręczana jest przez Zarząd Główny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego od 2000 roku za najlepszą pracę badawczą lub publikację książki cechującą się oryginalnością treści i formy opublikowaną w ciągu ostatniego roku akademickiego.

Wyróżniona monografia dr. hab. Kołacz-Chmiel jest próbą całościowego spojrzenia na rolę i status kobiety w rodzinie chłopskiej w późnośredniowiecznej Małopolsce. Szczegółowe omówienie tej problematyki zostało przedstawione z perspektywy życia codziennego kobiety, a także jej pozycji w obrębie struktury rodziny nuklearnej, będącego w dużej mierze wynikiem jej stanu cywilnego. Ciekawym aspektem, wyróżniającym prezentowana książkę, jest zwrócenie uwagi przez autorkę na sferę uczuciową wieśniaczek oraz jej wpływ na stosunki z małżonkiem i dziećmi. MG

News will be here