Nie bójcie się wyzwań…

21 listopada w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyła się uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych. Tytuły doktora nauk medycznych otrzymało 59 młodych naukowców, a doktora habilitowanego – 17.


– Wasz udział, młodych naukowców, w tworzeniu nowej rzeczywistości to szansa na nowe odkrycia, a także utrwalenie i poprawienie tego, co ktoś przed wami już zrobił. Bardzo ważny jest szacunek do dokonań waszych poprzedników, nauczycieli, mentorów i mistrzów – zwrócił się do zebranych podczas uroczystości prof. dr hab. Andrzej Drop, rektor UM. – Inspiracją dla nas, medyków, farmaceutów, pracowników wszystkich dziedzin nauk o zdrowiu jest chory człowiek, pojawiają się nowe wyzwania, którym musimy sprostać.

To wpływa na nasze zaangażowanie, na możliwości poszukiwań, dyskusję, skierowanie naszej energii, mocy, wiedzy i umiejętności na zgłębianie i rozwiązywanie czasem wielu niewiadomych. Nie wolno być biernym, bo nie uratujemy wtedy chorego, który tego ratunku od nas oczekuje. Lekarz akademicki, doktorant, docent i profesor to stratedzy w walce z chorobą, to osoby, które poszukują, badają, dyskutują, publikują i nie boją się wyzwań, uczestnicząc dynamicznie w procesie tworzenia – dodał. (EM.K.)

Dyplomy doktora habilitowanego odebrali:

dr n. med. Joanna Bartosińska z Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej UM w Lublinie; dr n. med. Wojciech Kwaśniewski z Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii UM w Lublinie, dr n. med. Anna Szabelska z Zakładu Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie, dr n. med. Witold Zgodziński z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego UM w Lublinie, dr n. med. Grzegorz Guzik z Oddziału Ortopedii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie, dr n. med. Witold Janusz z Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej UM w Lublinie, dr n. med. Bożena Jarosz z Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej UM w Lublinie, dr n. med. Janusz Kudlicki z Katedry i Kliniki Kardiologii UM w Lublinie, dr n. med. Tomasz Saran z Ośrodka Rehabilitacji Instytutu Medycyny Wsi, dr n. med. Anna Steć z Kliniki Nefrologii UM w Lublinie, dr n. biol. Jacek Topczewski z Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej UM w Lublinie, dr n. farm. Tomasz Baj z Zakładu Farmakognozji UM w Lublinie, dr n. farm. Anna Hawrył z Zakładu Chemii Nieorganicznej UM w Lublinie, dr n. wet. Mirosława Koronkiewicz z Narodowego Instytutu Leków, dr n. farm. Katarzyna Szewczyk z Zakładu Botaniki Farmaceutycznej UM w Lublinie, dr n. med. Bartłomiej Drop z Zakładu Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania UM w Lublinie, dr n. med. Piotr Gawda z Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii UM w Lublinie.