Nie pamiętamy takiej drożyzny

W Chełmie i powiecie chełmskim, gdzie płace są niższe od średniej krajowej dużo bardziej niż w bogatszych regionach kraju odczuwamy rosnącą inflację. W sierpniu towary i usługi konsumpcyjne były droższe średnio o 5,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Wzrost cen usług, towarów, żywności odczuwają wszyscy, ale najbardziej ci z najcieńszymi portfelami. Dotychczasowe statystyki wskazywały, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto chełmianina wynosiło mniej niż średnia krajowa. Było to trochę ponad 3 tys. zł „na rękę”. Wynagrodzenie rośnie powoli w odróżnieniu od inflacji. Ceny towarów i usług szybują, a „życie” kosztuje coraz więcej.

W Chełmie i powiecie chełmskim mieszkańcy odczuwają to bardziej, bo dysproporcje między zarobkami u nas, a w innych, bogatszych regionach kraju są duże. W marcu br. średnie ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 3,2 proc. wyższe niż rok wcześniej, o czym informowaliśmy w „Nowym Tygodniu”.

W ciągu paru miesięcy sytuacja zmieniła się na gorsze. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu br. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłym roku wzrosły średnio o 5,5 proc. (przy wzroście cen usług – o 6,6 proc. i towarów – o 5,1 proc.). Według ekonomistów takie tempo wzrostu cen było ostatnio 20 lat temu.

Żywność w sierpniu była średnio o 3,9 proc. droższa niż przed rokiem, energia zdrożała o 6,1 proc., a ceny paliw są wyższe o ponad 20 proc. Do mocno drożejących pozycji należą też warzywa. GUS podsumował: „W sierpniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,6 proc.) oraz transportu (o 1,4 proc.), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,15 p. proc i 0,13 p. proc.

Niższe ceny żywności (o 0,3 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 0,9proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,08 p. proc i 0,04 p. proc. W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie transportu (o 17,8 proc.) oraz mieszkania (o 6,1 proc.) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,58 p. proc. i 1,52 p. proc.”. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here