Nie wiedzieli o kwarantannie

Sołtysi pytają, dlaczego nie powiadomiono ich o wyznaczonych na terenie gminy miejscach zbiorowej kwarantanny. Chcą też wiedzieć, kiedy do mieszkańców trafią maseczki ochronne.

Przez trwającą pandemię koronawirusa sesje rad gmin odbywają się bez udziału sołtysów. Ale w Sawinie przewodnicząca rady umożliwiła im zadawanie pytań drogą elektroniczną. – Sołtysi pytają, dlaczego gmina nie powiadomiła ich o wyznaczonych miejscach kwarantanny – czytała wiadomość Iwona Wołoszkiewicz. – Sołtys miał zapytanie od mieszkańców w tej sprawie, ale nie udzielił odpowiedzi, bo nie wiedział.

– Miejsca wyznaczyliśmy na wniosek wojewody i zarządzania kryzysowego. Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie był oznakowany tabliczką informacyjną „Budynek przeznaczony pod kwarantannę zbiorową. Wstęp zabroniony” – wyjaśniał Dariusz Ćwir, wójt Sawina.

I. Wołoszkiewicz stwierdziła, że w trakcie pandemii mieszkańcy izolują się w domach a sołtysi nie spacerują po Sawinie i nie czytają tabliczek z ogłoszeniami.

Oprócz budynku ŚDS gmina wskazała budynek SP w Bukowie Wielkiej jako miejsce ewentualnej kwarantanny zbiorowej.

Sołtysów interesowało też, kiedy do mieszkańców trafią maseczki ochronne. – Sukcesywnie przekazywane są do wszystkich i o transporcie będziemy informować sołtysów – mówił wójt. – Ustaliliśmy, że dostarczymy po 2 sztuki na każdy dom w Sawinie i po 3 sztuki na każdy dom w pozostałych sołectwach. W razie potrzeby łatwiej nam będzie dowieźć kolejne maseczki mieszkańcom Sawina. Zamówiliśmy 1200 sztuk i szyjemy własnymi siłami. Dziękuję przy tej okazji m.in. paniom z Domu Seniora, GOPS i kół gospodyń wiejskich, które włączyły się do tej akcji. (gk)