Niebezpieczne odpady na terenie klinkierni?

Na terenie nieczynnej od lat klinkierni walają się jakieś porozrywane worki z niebezpiecznymi odpadami, a obok znajduje się ujęcie, które zaopatruje w wodę połowę Izbicy! – alarmuje jeden z mieszkańców gminy. Według władz miasta i gminy Izbica te odpady nie stanowią żadnego zagrożenia.

W ubiegłym tygodniu na facebookowym profilu „spotted Krasnystaw” mieszkaniec gminy Izbica napisał, że spacerując z synem w okolicach klinkierni zobaczył, że wejście do starego magazynu gliny od strony boiska Ruchu Izbica, jest wykarczowane, a brama otwarta. Na placu walały się opakowania po „jakiejś chemii”, a w środku magazynu był wykopany dół.

– Niebezpieczne śmieci, składowane tam od ponad 20 lat, wyciągnięto na powierzchnię?! Nic nie jest zabezpieczone, nie ma również informacji, iż składowane tam są śmieci niebezpieczne dla zdrowia i życia! Każdy może wejść, brama jest otwarta, dodatkowo naruszono powierzchnię gruntu, więc teraz składowane tam cyjanki i inne niebezpieczne metale ciężkie mogą dostawać się do gruntu i atmosfery!!!! – zaalarmował mężczyzna.

Internauta zwrócił uwagę na fakt, że nieopodal, na ul. Klinkiernianej, znajduje się ujęcie, które zaopatruje w wodę połowę Izbicy. – Obok jest przedszkole, szkoła i stadion Ruchu, na którym ćwiczą dzieciaki!!! Niedługo zaczną się burze i wszystko to zacznie spływać w dół Izbicy. Sytuacja jest skrajnie niebezpieczna – napisał. Mężczyzna zastanawia się po co ktoś to rozkopał, dlaczego nikt nie zabezpieczył znaleziska? W ubiegłym roku wszystko było zarośnięte krzakami, dostać się do środka Klinkierni nie było jak.

– Próbowałem kontaktować się z urzędem gminy, zostałem zbyty – twierdzi.

Mieszkaniec Izbicy przypomina, że przez lata na terenie zakładu składowano śmieci ze śląskich hut, m.in. odpady ołowiu, czy sole cyjanku. Po nagłośnieniu sprawy przez m.in. ówczesną poseł Teresę Hałas, magazyn zabetonowano.

– Bardzo ważne było, żeby te śmieci pozostały zabetonowane, gdyż sole cyjanku w kontakcie z wodą przekształcają się w bardzo trujący gaz cyjanowodór, znany również pod nazwą Cyklon B, obecnie po rozkopaniu gruntu, może się on ulatniać po obfitych deszczach – alarmuje mężczyzna.

Justyna Szewczak, zastępca burmistrza miasta i gminy Izbica, potwierdza, że odpady składowane na klinkierni zostały zabetonowane przez spółkę Klinkmar, która dzierżawiła obiekt, w 1999 r.

– Niestety, od tamtego czasu gmina Izbica boryka się z problemem powstałego dzikiego wysypiska. Firma Klinkmar na podstawie wyroku sądu została zobowiązana do przywrócenia stanu pierwotnego magazynu gliny oraz do wywozu zgromadzonych tam odpadów wraz z gruzem z rozbiórki betonowej posadzki magazynu. Spółka usunęła tylko niewielką ilość odpadów, po czym została rozwiązana – dodaje Szewczak.

W kolejnych latach władze gminy podejmowały różne próby rozwiązania problemu odpadów składowanych na klinkierni. Opracowano ekspertyzę, z której wynikało, że koszt ich wywiezienia wyniesie ok. 5 mln zł! Samorząd kierował pisma m.in. do Inspekcji Ochrony Środowiska, czy urzędu wojewódzkiego w Lublinie z prośbami o wsparcie w utylizacji odpadów, bezskutecznie. – W związku z powyższym we wrześniu 2023 r. zlecono wykonanie ekspertyzy środowiskowej dotyczącej odpadów zdeponowanych na terenie dawnej klinkierni.

Wykazała ona występowanie zanieczyszczenia jedynie w dwóch miejscach oraz jego ograniczony charakter obejmujący wyłącznie wybrane metale. Potencjalne ryzyko negatywnego wpływu na środowisko lub zdrowie i życie ludzi, oceniono na bardzo małe – podkreśla wiceburmistrz Izbicy. – Nie stwierdzono ulatniających się zapachów oraz odpadów ciekłych. Wykonane wykopy i odwierty potwierdzają, że mamy do czynienia z różnego rodzaju odpadami stałymi, są to m.in. małe opakowania np. worki foliowe, które z upływem czasu uległy zniszczeniu – uspokaja Szewczak.

Na koniec zastępca burmistrza miasta i gminy Izbica zauważa, że magazyn gliny nie jest ogólnodostępny, bramy i wejścia są zamknięte na kłódki, dodatkowo znajdują się tam tabliczki informujące o zakazie wstępu na teren obiektu (kg, fot. spotted Krasnystaw)

News will be here