Nieprzemyślana decyzja marszałka

W piątek, 25 stycznia pracownicy Pracowni Terenowej we Włodawie Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie usłyszeli, że ich miejsce pracy będzie zlikwidowane. Mają się przenieść do Chełma. W odpowiedzi geodeci odchodzą z pracy. Kilkunastomilionowy kontrakt na realizację scaleń w powiecie włodawskim wisi zatem na włosku.

Zdaniem władz powiatu włodawskiego to bardzo nieprzemyślana decyzja marszałka województwa. Może spowodować milionowe straty. W piśmie do marszałka starosta pisze więc m.in.: – Pracownia Terenowa we Włodawie (…) na obiekcie Kulczyn i Kulczyn Kolonia w gminie Hańsk wykonuje prace o łącznej wartości 5.454.454,00 zł, zaś na obiekcie Stary Brus, Nowy Brus i Laski Bruskie w gminie Stary Brus wykonuje prace o łącznej wartości 3.821.370,54 zł. Ponadto pracownicy z PT WBG we Włodawie wspomagają zespół scaleniowy na obiekcie Bytyń, Wola Uhruska i Józefów w gminie Wola Uhruska.

Likwidacja PT WBG we Włodawie i zapowiedź pracowników złożenia wypowiedzeń umów o pracę wzbudza niepokój związany z dużym prawdopodobieństwem niewykonania w terminie prac określonych w zawartych porozumieniach, zwłaszcza na obiekcie Stary Brus, Nowy Brus i Laski Bruskie, na którym prace zostały niedawno uruchomione (porozumienie zawarto 1 lutego 2019 r.).

Zakończenie prac geodezyjno-kartograficznych na ostatnim obiekcie zaplanowano w czerwcu 2022 roku, zaś zagospodarowanie poscaleniowe planowane jest na kwiecień 2023 roku. (…) Niezrealizowanie tej operacji w terminie spowoduje nierozliczenie kwoty pomocy 11.600.589,18 zł.

Uważam, że pomysł, aby obiekt Stary Brus, Nowy Brus i Laski Bruskie (podobnie Antopol w powiecie parczewskim), wykonywali pracownicy z PT WBG Chełm jest nieprzemyślany i wygeneruje znacznie większe koszty, związane choćby z dojazdem pracowników i wynajęciem dla nich kwater. Obecnie odległość PT WBG we Włodawie od Starego Brusa wynosi ok. 20 km, podczas gdy z PT WBG w Chełmie ponad 40 km.

Jeszcze większe negatywne skutki odniesie rezygnacja z pracy części pracowników z PT WBG Włodawa, gdyż obecnie na rynku pracy brakuje osób z odpowiednimi uprawnieniami do samodzielnego wykonywania prac scaleniowych. Znany jest nam fakt, że w ciągu ostatnich lat dyrekcja WBG w Lublinie czyniła starania w zakresie powiększenia załogi PT WBG we Włodawie, czego efektem było zatrudnienie jednego nowe pracownika.

Nie bez znaczenia jest również bliskie sąsiedztwo PT WBG we Włodawie z Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego we Włodawie, co bardzo ułatwia współpracę w zakresie realizacji postanowień porozumienia. Informuję, że pracownicy WBG, w ramach czynności określonych w porozumieniu, mają za zadanie m.in. zbadać księgi wieczyste (Sąd Rejonowy we Włodawie) i porównać z danymi w EGiB, czy też dokonać analizy i oceny materiałów geodezyjno-kartograficznych, które są w zasobie Starostwa Powiatowego we Włodawie.

Zwracam się zatem o dokładną analizę podjętej decyzji w zakresie likwidacji PT WBG we Włodawie, która, moim zdaniem, nie wypracuje dla WBG oszczędności, lecz odwrotnie, wygeneruje znaczne koszty. Ponadto taka decyzja doprowadzi do trwałych i nieodwracalnych zmian kadrowych, co w konsekwencji może skutkować nierozliczeniem wielomilionowych kwot pomocy UE.

Powiat włodawski od kilkunastu lat jest liderem w Polsce w pozyskiwaniu środków na scalenia gruntowe. I w znacznej mierze ten sukces powiat zawdzięcza istnieniu właśnie we Włodawie PT WBG. Gdyby lokalizacja była inna, np. w Chełmie, wówczas współpraca w dziedzinie scaleń byłaby mocno wątpliwa. (pk)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here